Vernacolese

sabato, settembre 09, 2006


A SINISTRA ‘NNI MANNA IN VACANZA


Picchè Maximo ni voli fa sci nata vota in vacanza?
I ‘o ‘ssacciu e vui no!
Rutelli, a la RAI, voli piazzà a muglieri Barbara Palombella.
Quannu ‘ngera Berlusconi lu conflittu ièra assillante
ma, mo’ ca ‘ngi so’ loru, nunn’è cchiù tantu ‘mburtante.
L’ipocriti ri l’ulivu stanu facennu ‘a lottizzazioni
e a domenica in add’ à moderà a trasmissioni.
Simu turnati ‘e tiempi ‘ro papatu,
ca’ si numinava ‘o nipoti appena natu.
Bassolinu a’ ‘nguminciatu cu’ ‘a muglieri a lu senatu,
l’è ggiuta appriessu ‘a muglieri ri Mastella,
ca’ cummi prisirenti ri la giunta regionale sona ‘a campanella.
Pi contraccolpo, Bassanini à prisintatu ‘a muglieri Lanzillotta
Rivindata ministru ri l’affari regionali, senza lotta.
Accusavanu Berlusconi, ca’ sistemava l’affari ri l’amiconi
accussì fanu loru: ranu ‘o postu a li nonni senza vriogna
e a li uagliuni ‘e fanu passà pi la gogna.
Tiempu ‘ngè vulutu, ma mo’ aggiu capitu
ca a la siconda repubblica lu passaggiu nun ‘nge statu
pi colpa ri li puliticanti ca, a lu poteri, nun’ penzanu atu.
Massiminu li vacanzi ni organizza,
e a carnuvaru sciamu ‘o mari a Tropea o a Ibiza.
Quantu giuriziu chiddu cirivieddu sprizza!
L’ha tinutu congelatu, picchè a muglieri
ra mangià, a lu sfatihatu, sempi l’ha datu
finu a quannu deputatu nunn’è rivindatu.
E vui fatiaturi ri la sinistra
pi fa fora a Berlusconi, a Fini e a Casini
a ti vutatu e manichini.
I mi pigliera a scikaffi tutti e matini.