Vernacolese

mercoledì, novembre 29, 2006

sabato, novembre 25, 2006


E' inutile che al Senato salvate il governo, noi scendiamo in piazza lo stesso. Se Casini non ci sta, se ne vada nella Terra Di Mezzo, e non stia più a rompere "las pelotas".


venerdì, novembre 24, 2006

giovedì, novembre 23, 2006


MA QUALE LIBERTA’

‘A signora Livia Turcu madd’à fa capisci ‘na cosa,
a mi e a tanti italiani: picchè ha raddoppiatu
‘a quantità ra cannabis pi usu personali.
Ra 500 milligrammi iè passata a nu grammu, cioè quaranta spinelli.
Nunn’è che ‘e uagliuni vanu a fumà a mensa ra Caritas, in comitiva!
‘Sta scelta, i ‘o vogliu sapè picchè l’ha fatta, ‘a scurnacchiata ca iè.
A droga iè droga e faci mali! No vulimu metti ‘ncapu sì o no!
N’ esperimentu fattu sopa a tremila giuvini ca’ fumavano cannabis,
iè risultatu ca’ ‘o cirivieddu ha subitu lesioni permanenti,
‘nda certi iè giutu in depressioni.
Ma ‘sta signurazza ni teni figli? picchè s’è teni, i li auguru,
ca unu sulu ri sti figli riventa drogatu.
Sti uagliuni an’ avutu ‘o permessu ri fumà quantu volinu,
ma, pi casu ‘a ministru vulessi nu populu r’ addormentati,
ra tinè sott’o sckiaffu fino a 40anni?
Iè divinata ‘na moda, si fuma ‘o spinello cumma si mannissi
nu messagginu, ‘o ti scissi ‘a mangià ‘na pizza.
Ma si ‘sti cuvirnanti anu rittu ri stanzià cchiu soliti pi li famigli,
e po’ liberalizzanu a droga, i m’imbrogliu ‘nda stu riscursu.
Facitimi capisci, ‘na mamma e n’attani ca verinu ienzi ‘o figliu
‘a mattina pi’ ggi a scola, vuleranu ca’ turnessi sanu e soddisfattu,
no sfattu ri spinielli fumati ‘nde cessi ri li scoli.
Ma e prufissuruni chi fanu? Fumanu puru loru? E certu, fumanu puru loru.
Vi ricurdati quannu 20/30 anni fa ‘a cultura ri sinistra grirava
‘o slogan “vietatu vietà..”, nun ‘zi putia rici ca no ‘o criaturu,
li bloccavi ‘o sviluppu ri l’intelligenza, ricianu ‘e prufissuruni ri sinistra.
A quali libertà ‘na purtatu? A l’anarchia, ognunu faci cheddu ca’ voli.
Iè nu fallimentu totali, nu caos, ognunu rici ‘na cosa, e subitu natu ‘o smintisci. E uagliuni teninu bisuognu ri certezza, punti ri riferimentu,
ana capisci, cchi iè ‘o beni, e nun ti può scaricà ra ‘e responsabilità e campà ‘a iurnata. Aggiu scrittu a nata parti:
stati cu ‘e figli, criscitili cu l’amori e l’esempiu.
Nun vi sciarrati, mamme e attani ‘nnanzi e criaturi,
e faciti sta malamenti e si murtificanu.
Uagliù, stativi attienti, puru si vi putiti fa tutt’e canni ca’ vuliti,
vi stati sciuchennu ‘a vita, pi ‘na libertà ca iè parenti ri l’ingannu.

mercoledì, novembre 22, 2006DIVERTITEVI UN PO'...

domenica, novembre 19, 2006


TU UE’ FA ‘O TALEBANU…

IE’ PASSATA ‘NA SITTIMANA CHIENA,CHIENA
SO’ SUCCIESSI FATTI CA FANU ASSAI PENA.
LU CUVERNU RI DILIBERTU HA MANIFISTATU
E A ISRAELI HA MINACCIATU,
LI PUPAZZI RI LI SULDATI ANU VRUSCIATU,
E A LI MUORTI RI NASSIRYA ANU INNEGGIATU
LU SCKIFU CA’ SE’ BISTU TUTTI L’ANU CRITICATU.
MURTATELLA IE’ CUNTENTI PI’ LA LETTERA
CA’ L’HA MMANNATA L’IRANIANU,
RAI FIDUCIA ‘A STU’ CUVERNU C’AIUTA ‘O MUSULMANU.
VI RICURDATI QUANNU ‘O G8
‘O PRUFUSSORI TELEFONAVU ‘O TALEBANU
CA’ VULIA CA’ FACESSI L’INTERMEDARIU
PI’ FA LA PACI CU LU SIONISTA SANGUINARIU?
MODERATI RI LA SINISTRA, NUN DICITI E NUN PARLATI
VI STATI CITTU,… AVISSIVI PAURA RI L’ATTENTATI?
NUN VI PEOCCUPATI, L’ AMICU TALEBANU
‘O KAMIKAZE ‘O MANNA A L’ISRAELIANU,
A NUI ITALIANI NI RAI ‘A BINIRIZIONI
CA’ MANIFISTAMU CONTRU L’OCCUPAZIONI.
NUN PARLUMU RI BAFFINU, CA’ A L’ESTIRU
NI FACI FINU,FINU.
RA LU LIBANU A LA CINA, NIENTI CUMBINA,
FACI CHIACCHIRI NNANZI ‘O FURNU
E LA STRAGI CONTINUA ‘NDO DARFUR,
STA’ PULIZIA ETNICA NUN ‘MBORTA A NISCIUNU
PICCHE’ ‘NGE LA CINA C’ AIUTA L’ASSASSINU,
E D’ALEMA SI STAI CITTU, S’ ACCAREZZA LU BAFFINU
PI’ NUN FA’ RISPIACE’ L’ AMICU CINESINU.
VI AUGURU RI PASSA’ ‘NA BONA SITTIMANA,
FATIHATI E ACCUGLITI E SOLDI PI’ PRODI LA VAMMANA.

sabato, novembre 18, 2006


CHI BELLA SITTIMANA !
Ni so’ succiessi ri tutti ‘e culuri….
sturienti ‘ri 14/15 anni ca’ fanu l’ ammori
‘nda scola cu’ na sciascia ri prufissuressa,
c’à s’è rifesa ricennu ri nu tranellu,
e 5 marpiungieddi, anu minata ‘ndo girellu.
Sturienti ca’ giranu film e ranu mazza
a nu cumpagnu, pi’ giunta malatu,
ca’ cerca ri si rifenni ra lu brancu assatanatu.
Uagliuni ca’ fanu ‘e uappi, nnanzi’e scoli,
arrobbanu, ‘o cellulari, soldi e lu maglioni.
Ma quali identità teninu ‘sti uagliuni?
Stamu turnennu nnuretu, si torna a pinzà
ch’è e mani servinu sulu pi minà mazzati
a lu prossimu, cchiu debuli, però;
cummi si facia 30,40 anni fa.
‘Sti poveri cristi, nun ‘zapinu ca’
l’umanità avi fattu ‘na via longa, longa,
pi’ passà ra viulenza, a la discussioni cu la parola?
Ma ‘a scola dovi jè? Chi faci ‘o prufissori?
Quali sentimienti rai a lu sturenti?
Faci ‘a lezioni, ‘o ‘nderroga, li metti ‘o votu.
Tutti so’ promossi, cchi figli giuriziusi ca’ tinimu!
Nisciunu parla cchiù cu ‘sti uagliuni,
ca’ nun’ teninu mancu ‘o sentimentu ri la commozioni.
Allora iè a scola, ca’ prima ri ‘nzignà li materije,
prima ri l’educazioni civica, avera virè, se ‘sti giuvini
ancora teninu li basi ra natura umana.
Scola, scola, scola e sempi ‘a scola chedda
c’ adda fa a parti cchiu pisanti:
canusci a cchi tieni ‘nnanzi, e aiutalu.
Osci ‘o prufissori iè divintatu cumma
a l’assistenti sociali, add’à aiutà la famiglia in difficoltà.
Accussì, a sera, quannu vi sciati a curcà,
rurmiti tranquilli, aviti aiutatu nu uaglioni
e, ‘nda nu paisieddu, quanti cosi belli si puteranu fa!

venerdì, novembre 17, 2006


ASPETTANDO TEMPI MIGLIORI

mercoledì, novembre 15, 2006

Filastrocca per bambini.

‘O SORICI SFURTUNATU
‘Attu, attoni
‘o sorici iè ‘da ‘o pirtoni:
acchiana ‘da la casa
e s’ammuccia sotto ‘o liettu
dovi trova ‘nu cumbiettu;
si lu rosica chianu, chianu
inda l’armadiu ri Tirisina,
Tirisina iè arrabbiata picchè
la biancheria l’ha rusicata!
L’addoru ‘ro mascalzoni
lu senti lu attoni;
s’ammuccia ‘da lu sicchiu,
ma lu sicchiu iè ‘cchinu r’acqua
e lo sorici singi sciacqua,
ma appena s’è lavatu,
o sorici iè affucatu!

lunedì, novembre 13, 2006


domenica, novembre 05, 2006


…CH’ E’ SUCCIESSU ‘NDA ‘STA SITTIMANA!

E brihatisti russi fanu ‘a bella vita,
fatihanu ‘nda l’associaziuni
pahati cu li soldi ri li cumuni;
qualcunu iè arrivatu ‘o Parlamentu,
ati scrivinu libri e fanu cunfirenze
a la facci ri li famigli ca stanu ‘ndo turmientu.
‘A Baraldini collabora, ma americani
n’ avianu rata co’ pattu ri stà ‘ngalera
pi scuntà la pena chiena, chiena.
Po’ iè succiessu ca’ Santoru iè turnatu
pinzennu ri truvà li fessi ca’ avia lassatu.
Picca pirsuni o stanu a senti,
teni lu dirittu, ri tinè nu microfunu mmanu
ma li faci perdi lu beni ri l’intellettu, sulu a iddu.
Cu Travagliu si senti ‘o re ra trasmissioni
e picchì ‘ngi capita nun nge rimissioni.
Li metti ‘ncroci, e li calunnia
faci pruciessi senza avvucati
e li Cristi so’ belli e cundannati.
Ro Parlamentu europeu sinn’ è binutu,
l’elettori ha trarutu ca’ l’avia rati lu gettone
e mo pi’ Natali ni faci mangià ‘o PRODITTONE.
Pi’ firnisci la litania mo’ vi contu ri lu votu:
14miliuni ri euru iè custatu lu votu
ri PALLARU pi vutà ‘a Finanziaria,
li soldi vanu a l’emigranti
pi’ allevià li peni ri chi ha persu li cuntanti.
E i pau…ressi TOTO’.

venerdì, novembre 03, 2006GIRO,GIRO TONDO…
Giro, giro tondo, Berlusconi non è tondo,
ha cuvirnatu mmienzu ‘o finimondo,
e l’Italia faticava e producija
alla faccia ri chi, ‘o girotondo facija.
Atturnu a li palazzi, giravanu, giravanu,
griravanu, griravanu e ‘a genti ‘ncantavanu.
Giro,giro tondo Berlusconi non è tondo,
ha cuvirnatu contro Osama e lu Cinesi (Cofferati)
ma li stipendi, a li statali, l’avi sempi rati
e tutti quanti so stati ‘na massa r’ ingrati.
Mo’, ca’ cuvernanu li sfrattuni
organizzanu li girotondi a unu a unu.
Moretti nun ‘ge picchè fatiha,
faci film ca’ mancu ‘e spesi accogli
a la facci ri chi li apri ‘o portafogli.
So’ presenti Dario Fò e Franca Rame,
Pancho Pardi e Ottavia Piccoli
pi’ organizzà nu girotondo a li Parioli.
Nanni ‘na cosa avia rittu buonu:
cu ‘sti dirigenti, nun ‘zi vai ra nisciuna parti.
Senza ro sapè tinija ragioni.
Ma ‘o girotondo ‘o vunu fà
pi’ dda la sveglia a cchisti cà.
‘Stu cuvernu si smintisci tutti e iuorni
e nunzi vrihognanu li facci ri cuorni.
‘E soldi ‘pi l’Irpinia, Venezia e Roma
l’anu stanziati, pi’ l’amici ri partitu
nun ‘gi so’ né tagli e né cucitu.
Ma si riescinu, pi’ cing’annia a cuvirnà,
e li cunti fanu sanà,
a li prossimi vutaziuni
li ravu ‘o votu senza cundiziuni.

giovedì, novembre 02, 2006mercoledì, novembre 01, 2006


NUOVO RITROVAMENTO A POMPEI, NELLA CASA DEGLI AMANTI.
ECCO PERCHE' LA FINANZIARIA CAMBIA TUTTI I GIORNI.


OSCI O RIMANI?
Osci o crai ...cummi rici ‘o sckartillatu ,
Puru Prodi l’ha cupiatu,
‘nda campagna elettorali
a l’ italiani prumittia
ca’ ‘nda ‘e sacchetti, ‘e mani nun mitria.
Crai facimu a riforma ra sanità ,
crai facinmu ‘a riforma ri l’università,
crai facimu ‘a riforma ri la scola,
crai facimu ‘a riforma ri li pinziuni,
crai facimu ‘a riforma ....
cra’ facimu ‘e ...vutaziuni.
Sei misi so’ già passati
e niente ri buonu anu cumbinatu,
ri cangià li leggi nun fanu atu
e s’è ‘ngazzatu ‘o pinziunatu.
Puru Draghi l’ha sciarratu,
ri scrivi li riformi s’è scurdatu,
ma 67 tassi n’ha rialatu.
Fassinu iè scisu mmienzu ‘a chiazza
pi’ calmà a chiddi c’à Prodi
volinu ra mazza.
Nunn’è firnuta ‘a storia ri crai
finu a dicembri, avimu voglia
ri senti, crai, crai, crai.