Vernacolese

martedì, ottobre 31, 2006


‘O CAMPUSANTU

Assumiglia a ‘nu giardinu
‘o campusantu ri Mulitiernu!
Quannu tornu a’ austu
vavu a visità e muorti
e, ‘a parti lu rilori,
‘ngi provu ‘ustu.
Qannu ti fai ‘o viali cu’ e cipressi
cumm’e ‘nda na villa trasessi.
Passato ‘o cancieddu, ti truovi
‘ndo viali, ca ti porta
ai loculi ri li parienti.
I ‘e tengu a destra e a sinistra.
Ti uardanu cummi s’ avessiru
appena chiantu e lu soli cucenti
avessi assucatu cheddi lacrimi lucienti.
Li lapidi ianchi cumma ‘a neve
ti strenginu tra ‘nu latu e l’ atu
cummi ti vulesseru firmà
e addummannà ‘na cosa.
Po’ li mitti e fiuri frischi,
e’ guardi e chilli vulissi rici?
Niente! Sapinu tuttu.
‘O tiempu s’è firmatu e
nun ti rienti cuntu
ri quantu tiempu i’è passatu
tra ‘nu muortu e l’atu.
Abbasciu ‘o viali ‘nge ‘na chiesetta
ca nun teni pretesi,
ma teni sempi e luci accesi.
‘A notti scenni a luna
mienzu ‘e cipressi scuri
pi’ livà a la genti li pauri
e sopa a ‘na cangedda,
si senti ‘a risata ra ccuccuvedda.

sabato, ottobre 28, 2006


Iè veru ca’ ‘o scrittu in cursivu nun zi usa cchilù?

‘Stì ‘mericani so’ forti, sturianu sempi e mo’ anu rittu ca’ fra pocu ‘a scrittura in cursivu nun zi usa cchiù. Mo’ ‘ngè ‘o computer ca’ sostituisci a scrittura manuali. Anu rittu ca’ iè divintata cumma a Cenerentola ri l’alfabetizzazioni. Pimm’è ricinu sulu ciutarii, a scrittura in cursivu servi sempi: ‘nda scola, sopi ‘a fatiha, si unu addà piglià n’appuntu, cchi faci, si porta ‘o computer appriessu? Po’ ricinu ca’ ‘e uagliuni scrivinu sulu in stampatu, e so’ lienti a scrivi, inveci ‘ngè bisuognu ri scrivi veloci. ‘A scrittura, unu s’ambara ‘nda na manera automatica, na cosa ca si faci naturalmente e rapidamente. ‘O sturenti, si scrivi in stampatello, ‘ngi metti assai tiempu pi’ scrivi nu tema allora li faci perdi ‘a capacità ri sturià e ri piglià voti buoni. Chi scoperta ca’ fattu stu prufissori! Ma ‘nda scola nui chi facimu? Nun l’imbaramu a scrivi buonu? ‘A fa a bella scrittura? ‘A scrivi ‘ndo rigu?Certu, osci parecchi maestri, nu badanu cchiu a cummi l’alunnu scrivi, si scrivi stuortu, se ‘e lettiri ‘e scrivi ‘ndo spaziu, si lassa ‘o spaziu tra na lettira e l’ata. Inveci ana iessi ‘e prufissuri re scoli superiori a continuà a fatiha nosta, picchè ‘o uaglioni, quannu iè fattu granni, scrivi ‘nda na manera astrusa e voli continuatu a essi correttu. ‘O computer iè ‘na scusa pi giustificà ‘a scarsa ‘mburtanza ca si rai a la scrittura.


PROTESTA: vorrei aprire un dibattito - protesta sui programmi della Rai: sono un cittadino che ha sempre pagato il canone per vedere vari tipi di trasmissioni, una variegata sfilza di trasmissioni. Siccome sono un appassionato di film, quelli trasmessi dalla RAI, li ho visti tutti perchè nel giro di un anno li trasmettono due o tre volte cambiando canale, sono film vecchi. Dall' anno scorso non trasmettono più un film nuovo. E' giusto? E' giusto che io continui a pagare per un servizio che non ricevo e se lo ricevo è trito e ritrito. Non parliamo poi delle trasmissionmi di intrattenimento come Uno Mattina dove invitano un ambasciatore di un Paese straniero, gli chiedono due cosette sulla sua nazione, e tanti saluti. A me sembra una presa in giro. Se invito un ambasciatore, come minimo devi far vedere delle immagini più suggestive di questa terra, le tradizioni, i prodotti, ecc.. Insomma lasciare che lo spettatore si renda conto di di che cosa è ambasciatore il signore che è stato invitato alle nove di mattina. Secondo me stiamo vivendo il periodo più negativo della televisione. Ma uno può vedere reality sguaiati e diseducativi? Assistere a piagnistei di gente adulta che dovrebbe quantomeno vergognarsi sapendo che chi li guarda (miserrimi), è gente che “ getta il sangue” per sbarcare il lunario. Possiamo insieme protestare? Possiamo bloccare il pagamento del canone, se da qui a gennaio non si vedono miglioramenti?
Germino Antonio: vernacolese.blogspot.com

venerdì, ottobre 27, 2006


…SO’ SEMPI BUSCIJARI

Vi ricurdati ca e Reporter senza fruntieri
na vianu misu ‘o 40° postu finu a ieri?
Berlusconi, ‘o facci bruttu,
ri la stampa avija chiusu tuttu.
Nun’gera a libertà ri scrivi e ri parlà.
Ieramu cumpagni re Paisi africani,
e trattavanu ‘o cuvernu cummi cani.
So’ sei misi ca’ li cumpagni cumannanu,
Santoru iè turnatu biondu e sanu sanu,
cu bona paci ri Rutelli lu ‘annanu.
Mo’ a situazioni avera iessi cangiata
e a graduatoria acchianata.
Lu termometru nunn’anu taratu,
e lu giurnali iè ancora ‘mbrigiunatu.
‘A virità iè, ca’ ‘nda sta nazioni,
faci pena l’informazioni.

giovedì, ottobre 26, 2006


VIETATA ‘A SATIRA A SINISTRA.

Quannu ‘ngera Berlusconi a lu cuvernu
facijanu a satira finu a l’esaurimentu,
pirfinu ‘nda l’aula ro Parlamentu.
Mo’ ca’ cumanna Pinocchietttu
iè vietatu fa lu scherzettu,
lu granni Dariu Fò avi sciarratu a la Dandini
ca sopi a Prodi e li Prodini voli scrivi li pizzini.
Lu premiu Nobel sintinziavu
ca’ nunn’è giustu sciuricà
picchè li vutanti ra sinistra nun sapinu pazzià.
Lu cuvernu amicu, ca’ teni tutti ‘e carichi ri lu statu,
nu’ potessi sballuttatu.
Chi vita brutta l’aspetta a Dandini
a Travagliu e a Guzzanti
piccheè Berlusca nun faci cchiù ‘o cantanti.
Cilintanu s’è ritiratu
‘nda lu castieddu ‘ncantatu
si stai urennu ‘e miliuni
a la facci re cugliuni.
Santoru iè turnatu,
‘e capiddi s’à pittatu,
ma ‘a trasmissioni ha floppatu.

Ha tinutu ‘o curaggiu ri fa ‘ngazzà
a Bassulinu e a Jervulinu
pi’ colpa ri la camorra ,
c’ teni sott’o sckaffu ‘o pupulinu.
Chissi so’, ri la sinistra ‘a genti onesta
ca’ prerica sulu quannu ‘nge l’atu a la funesta.

mercoledì, ottobre 25, 2006

martedì, ottobre 24, 2006


CCHI VOLI FA’ LUCA?
‘A situazioni ro cuvernu ri Murtatella
iè divintata peggio ra salmunella.
Rutelli cu’ Fassinu ‘ngacaglianu ro matinu,
pi li sbagli c’anu fattu e pi li tassi ri l’assassinu.
L’ agenzij ri l’economia l’anu bocciati,
cummi puru l’economisti alleati.
Na nu minatu ‘a stangata e tutta l’Italia iè ‘ngazzata,
mo’ ‘ngi voli lu curaggiu ri manna a casa lu selvaggiu.
Montezemulu ha parlatu e ‘o TRF ha cuncurdatu
cu ‘o cuvernu e ‘o sindacatu.
Ma nu pinzieri curiusu
li passa po’ cirivieddu cu lu pirtusu:
vulessi fa nu partitu
cu li riformisti contro ‘e massimalisti.
Rutelli cu Casini fanu fora
a Fassinu cu Berlusconi, Bertinotti e Mastella
e cu l’aiutu ri Montezemulu vanu tutti in carruzzella.
Tuttu faci broru pi mannà a casa puru ‘e loru,
ma iè nu riscursu ca’ Prodi ha già capitu
e a finanziaria ha già ammanzitu.

lunedì, ottobre 23, 2006


domenica, ottobre 22, 2006


‘O SIGNIORI R’ANIEDDI

Si sapija ca’ prima o roppu,
Follini avia fa lu bottu.
A Napuli, si sapi, ‘ngè sempi ‘o soli,
e sotta ‘o Vesuviu‘ tutti so’ cuntienti
puru si teninu nienti.
Sciuoviria a sera, li feciru virè ‘o filmi
ro’ Signori ri l’Anieddu,
fulminatu rumasi, lu Casieddu.
‘A “ ‘zi Teresa” ‘o purteru a mangià
e ‘a panza si inghivu senza crIanza.
Li cozzi e li vonguli nunn’o facianu rormi,
e ‘mbarti li tre ri lu matinu,
li venniru ‘ngapu, a Marcu Follini,
lu film ri l’anillini.
Mienzu ‘nzunnacchiatu criavu lu partitu
ri l’Italia ri mmienzu.
Sabatu matinu parlavu a la genti
pi’ distruggi li Poli e li dirigenti.
Voli fa nasci lu grandi Centru nata vota
ma nun’ zzapi ancora ca’ nisciunu lu vota.
Casini ha richiaratu, ca’ s’ò sapija,
nun candidava lu scrianzatu.
Ma picchè a Vicenza nunn’è giutu?
Lu pinzieri mi rici, ca’ a Follini
ha mannatu nnanzi,
e quannu lassa, ri la Casa rà libertà l’appartamentu,
l’Ialia ri mienzu li pripara nu monumentu.

sabato, ottobre 21, 2006


STORIA ‘RI L’IMPERU DI : “POCODURAS”

I vi ravu o benvenutu ‘nda l’imperu ri POCODURAS.
Pancho Prodi, rist’ Unioni,
iè lu grandi stregoni.
‘Nge chi si ruveglia o’ matinu e dici:
“ Risisti stu cuvernu cu’ tanti picci?”
Po’ ‘ngi so’ i generali cu’ e colonnelli
ca’ minaccianu ri scenni ra’ li sgabbelli.
Tutti nimici ‘ndo Parlamentu,
ma grandi amici a lu festeggiamentu!
S’è spusatu el nino MASTELLINU
e tutti so’ stati invitati ‘nda lu feudu ri Ceppalones
ra Clemente de la Mastella
e ‘ra muglieri Sandrina Lo nardo de la Mastella
a bevi ‘nu bicchieri ri vinu.
‘So giuti:
el senorino Fancisco Della Rotella Palombella,
c’ ha portato pani ri casa cu murtatella;
lo Zorro cu’ e baffetti ra sparvieru, Massimu CHE D’Alema
c’ ha purtatu ri pesci, na reti chiena;
po’ so’ arrivati i vecchi cumbattenti ra rivoluzioni
cu’ Faustu, Rizzo Calvo e Zapata Dilibertos
c’ ha ‘nu purtatu ‘na valigi ri rivindicazioni.
Iè statu ‘mmitatu puru Tonino “el Questurino” De Pedro
ca’ prima facia “el magistredo”.
Contro l’indultu, ‘o moralista,
scenni ‘mmienzu a chiazza
pi lu decretu ca’ nunn’era ‘nda lista.
‘A la festa ri Ceppalones ‘ngi mancava Berluscones:
‘o principi iè delusu, picchè finu a ieri,
ha sfuttutu sempi o’ Cavalieri.
Domani tornanu ‘o Parlamentu
pi’ vutà, ra Finaziaria, l’emendamentu;
ma mi sapi ca’ ‘ngi la fanu appena, appena,
picchè ‘nda repubblica ri POCODURAS fanu pena!


L’ELETTORATO ( CHI HA VUTATU A SINISTRA)

Mi sapiti rici chi so’ chiddi ca anu vutatu a sinistra?
Scusati, simmi permettu ri vo ricurdà:
Iè nu cristianu moderatu ri lu granni centru,
ex socialista o ex democristi, o liberali.
Mo’ nun si sapi buonu picchè o 9 ri aprili,
ha vutatu Prodi cumm’a nu minghiarili.
Parecchi ri sti cristiani si vattinu o’ piettu
e po’ telefunu si mannanu ‘o bigliettu (sms)
ca rici accussì:
Ti risponni ‘a segreteria telefonica ‘ro Cmm (centro malattie mentali):
Si, tu si già in cura, ammacca 1.
Si, tu si nu pazienti nuovu, ammacca 2.
Si tieni prublemi ri memoria o tieni o’ labirinto, ammacca 3.
Si, tu si depressu ammacca 4.
Si, tu si pintutu, …‘ca hai vutatu a Prodi, riattacca!
Cca, si curanu ‘e malati ri menti,
no ‘e cugliuni ‘ro Parlamentu!!!
L’elettori ha fattu l’errori:
sott’ a l’albiru ri l’Ulivu
nun’ gè a cura e ‘o malatu sinni scivu.
‘A sinistra teni ‘a malatia ideologica
e ti metti ‘e tassi senza n’a logica.
Ha datu cchiù euro (60 miliuni) a li granni registi,
ca’ nunn’accoglinu mancu ‘e soliti pi’ l’autisti,
a li poveri disabili accuntentanu cu l’accumpagnamentu
e ri li famigli aumentanu lu turmientu.(50 mliuni)
Li prifitturi anu cancillatu, pi fà nu piaceri a lu scelleratu,
ca’ metti a fierru e fuocu li città e li carabinieri faci rannà.
Chinni putiamu aspittà ra TPS (tumasupadoasckatta) e ra Viscu
ca’ nunn’è ponu virè mancu a “ CHI L’HA VISTU?”
‘I nun so’ n’economista, ma na cosa ‘nda la vita l’aggiu vista:
nu cuvernu, nun poti tassà a chi produci la ricchezza,
picchè aumenta ri l’evasori la schifezza.
L’ aliquote a na iessi uguali pi tutti e cuntrullà li farabutti.

venerdì, ottobre 20, 2006
VENDETTA, TREMENDA VENDETTA!
Aviti vistu cummi so’ onesti sti’ cuvirnanti vuosti? (i nunn’ aggiu vutati, mo ricinu tutti accussì)
‘O capu ra Fiat, pi’ ‘sta finanziaria iè preoccupatu
picchè ri cangià ‘e cosi, nun fanu atu:
cheddu ca anu rittu ieri, ‘o neanu osci.
Mo’, stu cuvernu, a miaula a l’impresi, nun faci cchiù
e l’incentivi so’ sparuti ra nandi l’uocchi.
Pi’ t’accattà ‘a machina nova, menu inquinanti,
avianu fattu nu piaceri a tutti quanti:
l’operaiu fatiaava e Montezemulu uaragnava.
Ma cu’ lu sgarbu fattu ‘o cuvernu
l’operai ra Fiat vanu a l’infernu.
‘O TRF ana cunsignà a lu puzzu senza funnu
pi’ paà ‘a penzioni a l’immigratu
ca’ ieri, cu la carretta, iè arrivatu,
pover’ a nui chi guai ca’ mu passatu
cu Murtatella cà ‘mbara i cinisi a fa a muzzarella.
Vi pozzu addummannà na cosa?
O’ clunflittu r’interessi a Rutelli nun’ l’interessa?
A Berlusca ha sempi criticatu e a Palummedda (la moglie)
a Mediaset ‘ngià piazzatu!
Picchè, mò, nu girotondu nunn’ organizzati,
ca pi’ fessi siti stati pigliati?
‘O curaggiu ri scenni ‘mmienzi a chiazza nunn’o tiniti,
ma ‘na cosa, vui già sapiti:
ca’ si crai scessimu a vutà
‘o cuvernu avissiva lassà.
M’è binutu ‘ncapu quannu scijamu ‘o campu
e griravamu a l’avversariu:
sciativinni, nunn’è cosa vosta!

lunedì, ottobre 16, 2006
VUI,‘NGI CAPITI ANGUNA COSA?
‘E prufissuri, c’a Murtatella avianu crirutu,
so’ rumasti fricati ra li prumessi nun mantinuti.
150mila aviana assumi, 40mila ni vonu taglià.
Mo’ ma ta rici, cari prufissuruni, siti stati veri cugluni?
L’aumentu ro stipendiu v’ avia prummisu
pi lu lu votu sopi a la scheda misu.
Berlusconi e tagli avia fattu,
ma 130mila avianu firmatu ‘o cuntrattu.
Ma si vi taglianu ati baiocchi
v’ata accattà a carta pi’ scrivi li filastroccchi.
Mo’ vi ravu ‘nu cunsigliu:
a li famigli, ca a nu vutatu e compagni e Mastella,
circati nu contributu pi continuà sta’ iacuvella.
E cummi ricia Franciscu Rutella
‘ngumingiati a mangià cicoria e murtatella.
Nu’ parlamu ri cheddu ca’ anu fattu a Napuli!
Bassulinu e Iervolinu fanu a sirinata co’ mandulinu,
e li napulitani so’ cuntienti:
li carri attrezzi, roppu n’annu, so’ arrivati (20=2milioni e mezzo di euro)
ma ana ristà parcheggiati, chi sapi ‘dovi,
so’ troppu granni e pi trasi ‘nda lu depositu fanu assai ranni.
Stu’cuvernu, si approva chiddu c’ avi richiaratu,
lu populu tuttu iè arruinatu.

domenica, ottobre 15, 2006


HANNO AVUTO ANCHE IL CORAGGIO DI FESTEGGIARE! COME SI VEDE CHE LA SECONDA REPUBBLICA NON E' MAI NATA.


sabato, ottobre 14, 2006


EDUCARE

Educare, parola facile da pronunciare, parola difficile da tenere a mente parola che comporta una presa di coscienza da parte dei genitori, diretti interessati, poi da parte delle istituzioni. Vivendo in una società dove tutto è portato all’estremo, anche il rapporto genitori – figli subisce questa influenza. Alcune mamme sono preoccupate per i figli perché non ubbidiscono più e le fanno disperare. Queste mamme non si rendono conto, per il loro amore filiale, che i figli non sono sempre figli da accudire, da tenere “sotto una campana” per difenderli dai pericoli esterni, ma devono rendersi conto che i figli li educhiamo per essere futuri cittadini, liberi, autonomi e creativi, come recita la Riforma scolastica. Io non posso sempre “aiutare” l’allievo quando è in difficoltà, perché se gli porgo sempre la soluzione della domanda, in quel momento ho distrutto la sua autostima, la sua creatività; ma lo devo incoraggiare facendogli capire che la soluzione è alla sua portata, perché è bravo. Lui, ve lo assicuro, poco dopo, mi ha trovato la soluzione. Dunque, care mamme liberatevi da quell’ amore filiale che vi fa considerare vostro figlio una proprietà, caratteristica di molte famiglie, voi non potete decidere per lui, ma potete consigliarlo, guidarlo e accompagnarlo con responsabilità e fermezza nella sua crescita. Per me, non esiste il genitore amico, gli amici sono estranei al nucleo famigliare, gli amici sono un’altra cosa. Mi fanno ridere quei padri che si fanno chiamare per nome dal bambino. Il ruolo di padre non consente amicizie, per accattivarsi le simpatie del figlio. Facciamone a meno di questa modernità. La decadenza della famiglia è avvenuta proprio per questo, si sono mischiati i ruoli. Il padre che veste jeans e felpa come il figlio, ma ci rendiamo conto? Che cosa vuole dimostrare che è ancora giovane? Che può competere col figlio? Beh, a me non sta bene. Il rapporto padre e figlio deve essere sempre improntato sulla differenza di ruoli. I genitori devono ascoltare i figli, capire, chiedere, se tu genitore torni la sera e saluti tuo figlio con un ciao e ti rifugi nello studio aspettando la cena, tu non hai stabilito nessun rapporto col figlio. Ma, dopo esserti messo a tuo agio, dopo una giornata di lavoro, vai nella sua stanzetta e incominci a chiedergli se ha fatto i compiti (purtroppo ci sono ancora colleghi che caricano di compiti a casa), gli chiedi come è andata la giornata scolastica, con chi ha bisticciato o meno, lui ti chiederà come è andata la tua giornata e gli risponderai a tono, perché lui comprende i discorsi dei grandi, vedrai che hai stabilito un rapporto sereno e duraturo con tuo figlio. Perché i figli non crescono più? Perché stanno bene a casa, si rende la vita facile, comoda, ma non si rendono conto che stanno perdendo la loro libertà la loro autonomia. Un altro motivo della fragilità della famiglia è dovuta, secondo me, al fatto che superata la fase del provvedere alla sopravvivenza del bambino, è subentrata la coscienza di educarli. Oggi le famiglie sono fragili, hanno bisogno di essere ascoltate, di essere aiutate, consigliate. Quante famiglie si sciolgono, vanno alla deriva, perché succede con una certa frequenza? Perché le giovani coppie non sono state educate alla convivenza, non sono pronte a sopportare responsabilità, non è colpa loro. Sarebbe facile scaricarci dalle responsabilità anche noi operatori. Quante mamme di alunni si sono confidate, hanno chiesto consiglio. Si vedeva che traspariva ansia e desiderio di aiuto. Quanti alunni ho avuto in classe con genitori separati! Guardare il loro viso triste, mi metteva ansia e rabbia. Pensavo.- Ma come si fa a traumatizzare un bambino. Adesso non voglio generalizzare, perché capisco che in certe situazioni è meglio la separazione di una convivenza basata sull’odio e sulla violenza. Ma un consiglio mi permetterete di dare: state con i vostri figli il più possibile.UGUAGLIANZE SOCIALI (ovvero quello che è mio è mio, e quello….)
Assittati ‘nanzi a porta ‘ro partitu, ,nu socialisti
parlava cu’ dui cumpagni marxisisti:
Tutti quanti a na iessi chiù buoni e aiutà li puvirieddi.
nun potessi ca uno teni a panza chiena e natu si mori ri fami!
Chi zompa ‘a cena, e chi scialacqua cu’ parecchia lena,
chi teni a villa ‘o mari e chi rormi ‘de casi popolari.
Nui, ricia ‘o marchisista, ‘a m’aiutà la genti,
a ma livà a li ricchi e da’ ai nullutinienti!
Chiaritu ‘o ‘ndindimientu, ‘o marchisista addummannavu
‘o socialista: - Ricimi, cumpagnu Franciscu, chinni facissi
si rui belli cavaddi avissi? – Unu mo’ tinera i, e l’atu, ‘o rialera
a nu puvvirieddu ‘pi gi a fatià!
Pimm’è a na jessi tutti uguali! - Risposi ‘o socialista.
Cummi si’ buonu – Li ressi l’atu marchisista! Si propriu ‘nu cumpagnu!
E si tinissi roi casi chi facissi?, Una ‘a risalissi?
-Senza ringi pinsà roi voti! - Bravu! – li risposi ‘o cumpagnoni!
Mo’ t’addummannu nata cosa e po’ basta: - Si tinissi rui piezzi ri terra,
chi n’gi faccissi? - A nu’ salarriatu, nu piezzu, l’avessi rialatu! -
Risposi ‘mbittutu ‘o soclailista.
- Sopi ‘a facci ri la Terra ‘nge bisuognu ri genti altruisti
cumma a nui socialisti! -
…E si tinissi… -eh, ‘mo basta! M’a stracquatu!
- Aspe’ si tinissi roi automobili chi…
- Ah! ‘Mo a ia firnisci! Chedde ‘e tengu veramenti!
E machini nun so’ socialisti… e nunn’ è davu a nisciunu!
Cu’ stu cuvernu, ‘na ma sta attienti
ca’ l’arrobba sparisci cu’ nu ‘nnienti!

giovedì, ottobre 05, 2006
AVANTI POPOLO ALLA RISCOSS…IONE

Avanti populu a la riscossione
a la faccia ri Berlusconi.
Ri li ricchi vulimu e soldi,
pi’ aumintà lu stipendiu a l’ impiegati,
ca quasi tutti l’ anu vutati.
E ccanu fattu?
Anu rittu solo bugie,
pi’ fa creri e giuramenti
ca nun facianu l’ aumenti.
Anu superatu l’esame, li boiardi
e la patente si so’ guaragnati,
re primi busciardi.
Anu auzatu le aliquote e li tassi
pi si aumintà li stipendi
e bevi l’acqua ri Frasassi.
Anu introdottu e patrimoniali
cu li revisioni catastali.
Anu ripristinatu e successioni
abolite ra l’odiato Berlusconi.
Anu delusu e partigiani
e futtuti l’ artigiani.
L’ industriali, che ai sorrisi ri Rutelli,
avianu crirutu, so’ rumasti fricati pure quelli.
Avanti popolu ro centrodestra,
scinnimu ‘nde chiazzi
cu li strisciuni e li curazzi.
Amà luttà tuttu l’annu
picchè Prodi faci sulu rannu!

lunedì, ottobre 02, 2006
E BUSCIJ RA SINISTRA due: IE’ ARRIVATA ‘A MAZZZZZATA!

Avianu rittu: ‘a ma livà ‘e ricchi pi’ dda ‘e puvirieddi!
Sulu buscij, re’ tiempi ro KGB,
finu a mo’ na nu cuntati pi’ giustificà li mazzati.
Cu Viscu, ‘o vampiro ra Tasmania,
ha tinutu sempi ‘na smania,
a l’Italianu, ca’ nun teni cchiu scusi
e soldi, ra ‘nda sacchetta l’ana scosi.
Certi sckifezzi ri tassi, Berlusconi,
avia ‘mbastati ’ndo avitoni,
e avia ‘ngumingiatu a liberalizzazioni.
O’ granni economista, 56 tassi ha scrittu
e ha fattu lamintà puru a Gesù Cristu.
Mo’ turnamu ‘o solitu turmientu,
‘ro STATU cuntrullori ri l’imprenditori;
‘e baiocchi addà sgancià pi’ l’amici finanzià.
A la Fiat ri Montezemulu add’ apparà
l’esuberi cu li soldi ca l’amarà.
Chi teni ‘e BOT e CCT, e l’aziuni ri la Borsa?
Vinnitivi tuttu, ‘o vampiru iè in arrivu,
‘o sangu vi suca ra la vena iugulari,
finu a quannu siti rumasti sulu cu lu tularu.
‘O prisirenti ri lu Cunsigliu faci sulu fihuracci
e pi’ culu ti piglia cu’ chedda facci.
Null’è bastatu l’affari telecom Serbia,
pi’ finanzià lu dittatori ca’ vulia fa la pulizia ri l’etnia.
Li giudici ana ammucciatu tuttu,
pi’ fa nu piaceri a l’amicu piglatuttu.
N’ OMMINI senza banca, senza giurnali,
e senza partitu iè cumm’a n’ommini senza arzali.
Lu pulvoroni ch’è succiessu,
l’ha salvatu ra lu pruciessu,
‘ndo Parlamientu ha parlatu
e sulu buscii ha cuntatu.
I aspettu sulu ca’ l’opposizioni
scenni a fa ‘e manifestazioni.

domenica, ottobre 01, 2006


54 anni fa....ero bellissimo! Vero?Gli orsi della politica non vanno in letatgo, stanno bene al calduccio del Parlamento.