Vernacolese

sabato, settembre 30, 2006L'uomo ossessionato dal TELEFONO e da Tronchetti.

giovedì, settembre 28, 2006MMIRIUSU…
‘A bonarma ri mamma mò ricja sempi:
quant’è brutta ammiria ri la genti!
Puru Visco iè ‘mmiriusu assai,
a li ricchi italiani voli tartassà
picchè cchiù puvirieddi ‘ngia n ‘a stà.
Iè na leggi ri la granni finanza,
ca’ s’ambarata roppu tant’anni,
pi ‘ arrivà a la giustizia sociali senza ranni.
S’è saputu ca’ sta ‘mmiria
nunn’ ha teni pe’ e cantanti, e divi ri lu cinema,
pe’ sciucaturi, pi li pulitici ammanigliati,
ca uaragnanu soliti a palati.
A teni sulu pi l’artigiani, l’industriali
e cummircianti, ca’ portanu a li cassi
ri lu statu, moneta sunanti.
Si ‘nge l’evasori, ca’ teni ‘a maserati e l’aereu privatu
e quattu soliti ha dichiaratu, egregiu ministru,
nun li ra paci finu a quannu nun ha pahatu.
Aumenta tutte l’aliquote ro vinti pi cientu,
metti a tassa ri successioni eliminata ra Berlusconi.
‘Nda pulitica socialista nun ‘gi potessi
chi uaragna ri cchiù e chi ri menu,
tutti a na iessi uguali, ma a chi?
Ma si cuvirnava Berlusconi,
RUMENA, MOLDAVA, POLACCA…
Rumena, moldava, polacca, cchi iè, iè, truvatini una,
‘o Prufissori, teni bisuognu ri na badanti,
ca’ lli rai nu calmanti;
pi’ decidi ri si firmà nu mumenti,
pi’ pinzà cheddu ca’ adda rici;
nun ‘ngià faci cchiù!
Iè firnutu! Tutt’ e iuorni faci richiaraziuni
ca’ metti ‘ndo ‘mbarazzu puru e nipoti, ca’ so’ uagliuni.
Sinni so’ accorti puru ‘e giurnali amici,
pi’ l’affari Telecom nun sapi cchi dici,
voli parlà sempi cu’ l’Iranianu,
pi nun fa minà e bombi sopi a Milanu.
L’ atu iuornu ha dittu ca’ ‘a uardia papalina,
addà rifenni ‘o Papa cu’ la spada affilata fina, fina.
Nun vulìa sci ‘ndo Parlamentu, a fa na dichiarazioni,
iè fissatu ri parlà sulu cu’ Chirac e li arzuni
e a li cinisi nunn’addittu niente ri li decapitaziuni.
Cesari Salvi iè ‘ncazzatu nivuru
e ha chiamatu ‘e soci dilettanti a lu sbaragliu.
‘A speranza iè ca l’amici li fanu capisci
ca la storia iè firnuta e nisciunu cchiù alliggirisci.

domenica, settembre 24, 2006

CCH’E’ SUCCIESSU ‘NDA ‘STU MESI!
‘E compagni comunisti e socialisti si so’ ‘ngrippati,
parla sulu ‘o re ri Ceppaloni pi’ sbruglià a matassa ri li spiati.
Spiavanu a tutti quanti, arbitri, industiali e puliticanti,
accussì ‘o Grandi Fratello ni tinia tutti sotta anu ‘mbrellu.
Murtatella e cumpagnia bella, a Telecom vulia statalizzà,
e cu l’aiutu ri li banchi, a l’Italianu avia fa roi schianchi.
Già si sapia, re tiempi ri Parmalat, ca Provera facia ‘o gran signori,
stava sempi sopa a ‘na barca a Portofinu, senza soldi e senza vinu.
Si sciocanu ‘o postu l’impiegati e griaranu forti e sindacati.
Ri la fusioni ri li banchi ( Intesa e S.Paolo), amiche ri Murtatella,
nisciunu si ribbella.
Puru ccà ‘ngi so e licenziamienti, ma ra a sinistra nun si sentinu lamienti.
Nun ‘gè cchiù ‘o Cavalieri Mascaratu, ca tutti ‘e misfatti l’avianu affibbiatu;
ma pi’ salva ‘a telefonia ‘ngi voli sempi De Benedetti,
e si nò, pi’ nun fa zelle ramullili a l’amici ri Castagnetti.
Ma Carlucciu, quannu senti addoru ri n’ affarucciu
tuttu faci, ma nun sponza ‘e rinarucci.
Mo’ ‘ngi vulera Berlusconi, a CDL avera lassà e i telefoni salvà.
Po’ iè succiessu ca an’ accisù tre poveri cristiani
pi’ manu re fitienti musulmani,
tutti cittu pi’ Cainu, tantu cu Abeli, ‘ngi facimu cutichinu.
S’è ruvigliatu ‘o questurinu e a paci ha fattu cu’ Mastellinu,
anu parlatu in sintonia pi’ dici, ca’ li ferie so assai pi’ li giudici.
Quannu ‘o dicia Berlusconi, o’ vulianu denuncià a Cassazioni.
Pi’ firinisci ‘stu sproloquiu, vi ravu la nutizia ca’ ‘nnda li Marchi,
‘e partigiani e l’antifascisti sopi a l’autobus ponu fa e turisti.
Facitivi ‘a tessera e viaggiati gratis ra matina a sera. ( A mi, veni ra riri)
Requiem e paci a la Fallaci, ca a li compagni ha misu sopi a vrasci (brace),
e lu sinnicu cumunista ‘a via nun li voli indistà, picchè ha dittu ‘a verità.

martedì, settembre 19, 2006

….FORZA ITALIA!!!! (prima della partita)

‘Nda nu mesi ri luna chiena
a mu visti cosi ri l’atu munnu!
‘O scandalo ‘ro palloni,
‘o schifu ‘ra televisioni,
agenti segreti, incarcirati
picchè ‘o giudici anu ‘mbrugliati;
tassisti e farmacisti
bersagliati re comunisti.
O’ cuvernu ri Murtatella,
aiutatu ra Ranunchiu e ra Mastella
‘a mazzata anu priparata
tra ‘na partita e l’ata!
Forza Italia ri lu palloni,
tirati fora lu tricolori
e appinitilu a lu barconi,.
Quannu passu pi li vie
‘e vevu tutte frizzanti:
lu verdi, ‘o iancu e ‘o russu
so’ coluri belli e smaglianti.
Li fessa re pacifisti
a nu livati li bandieri
tinuti appesi finu a ieri.
Sti coluri, ‘mmiscati cu l’azzurru
ri lu cielu mi fanu ienzi n’u sussurru:
FORZA ITALIA!!!
Tuttu ‘o Paisu iè mobilitatu,
‘o padanu e ‘o sicilianu,
‘o bellunesi e ‘o mulutirnesi.
Megliu a tifà pi’ Buffon ‘mporta
ca’ pi’ cientu buffuni a lu cuvernu.
ca’ ri lu populu picca linn’ importa…!
FORZA ITALIA!!!

ITALIA… FORZA!!! (dopo)
Blatter, ri la FIFA o’ prisirenti,
ri stà vittoria nunn’è cuntenti!
‘A li fancisi avessi vulutu
ca’ la coppa fossi sciùta.
‘A partita iè ‘nguminciata
e li cugini ‘anu truvatu
Matarazzu cu’ Gattusu
ca tutti ‘e pirtusi
avianu chiusu,
e ‘o centrocampu
nun l’ ‘anu ratu scampu.
Lippi, ra la fortuna iè statu aiutatu,
picchè Totti nunn’à ‘ngranatu.
‘Nge bulutu Grasso,
Matarazzu e l’uccellinu
pi’ fa fora ‘o transalpinu.
Sti fitienti ro’ cuvernu
ri la coppa si so’ fatti patruni
e ‘a vittoria ri li campiuni
a nu paraunata a l’eliziuni!
Melandri cu’ Veltroni
so’ giuti ‘ndo palloni
a’ la faccia ri Berlusconi.
I vi ricu puliticanti,
lassati sta lu palloni!
‘Nge chi voli l’amministia
e chi voli la cundanna,
ma ‘o giudici, e’ sciucaturi,
dovi li ‘mmanna?

sabato, settembre 16, 2006


…CHI ODIA BERLUSCONI E IL CENTRODESTRA?

Una curiosità mi è presa, tra il serio e il faceto, nell’analizzare il tipo di persona che odia Berlusconi.
L’ odio, al pari dell’invidia, è il sale fino per condire la nostra quotidianità costruita da piccoli tasselli di invidia verso il collega che fa il saputello ed è il cocco del dirigente; il vicino di casa che ha cambiato macchina, anche se non si sa come ha fatto; sempre il vicino di casa che se ne va per due mesi in vacanza ecc…Soprattutto le donne sono soggette a queste influenze mefitiche per la loro caratteristica nel non saper usare le vie di mezzo: si – no; bianco – nero; amore – odio; bello - brutto…
La donna, dunque sa amare intensamente, si dedica con passione al lavoro, alla famiglia allo svolgimento delle “faccende” nella vita quotidiana, ma con la stessa intensità sa odiare, senza se e senza ma, telefona all’amica appena viene a conoscenza di una “chicca”. Ma chi è questa donna? E’ una donna che ha superato i 40 anni, ma non le turbe da menopausa. Veste casual, è in competizione con la figlia (si scambiano i vestiti…qualche volta vanno insieme in discoteca…). Magari insegna a scuola e cosa insegna lo vediamo dal livello medio dei ragazzi e dal loro indottrinamento, fa togliere la bandiera americana dalla finestra della scuola che era a fianco a quella della pace, dichiara che i morti di Nassirya non si devono considerare eroi…usa tutto il consueto gergo sinistrese, tardo – femminista, antiberlusconiano, antiamericano, antifascista, filo – gay, filoislamico, terzamondista, ma che non sgancia una lira per i disgraziati o per adottare un bambino. Predica, accusa, condanna e giudica…ma…non so, le manca forse qualcosa?

IL PAESE DI BUGILANDIA (incontro a La Sette dopo le elezioni)

Cu 24.000 voti passanu filici le ore
Quanti buscij na nu cuntatu!
Buscij meravigliose, mannati a’ hoc,
ogni mumentu, si rischiava l’esaurimentu.
Fassinu, o’ cherubinu ra Giulianu ‘mmitatu,
rici sornione a l’ italiani: - scusate m’aggiu sbagliatu!
‘A produzioni vai forti cu’ la grandi esportazioni.
Ferrara iè troppu insistenti, a Fassinu li metti pressa,
e pi’ la firnisci a’ mmbressa
risponni ca’ iè stata sulu propaganda pi’ la massa.
L’Italia, rici ‘o cherubino, iè nu granni Paisu
dove tutti fanu ‘a spesa, e nu’ mangianu sulu risu.
Ri puvertà nun si ni parla picchè iè stata tutta ‘na balla!
I c… che l’ anu vutati so’ rumasti turlupinati.
Già iè mo’ e Bertinotti riscuti cu’ Ferrando,
ch’ e i botti stai già preparando,
scoppieranno cumm’ appena si ruveglia Folena
che a la guerra ‘ngi vai cu’ poca lena.
L’ italiani, puvirieddi, ‘ngannati ra Rutelli, e Fassino,
priparanu l’aperitivu cu’ l’ulivu a Prodino:
Luxuria cu’ Carusu, lo portanu ogni matinu.

giovedì, settembre 14, 2006


CHI BELLA VACANZA!
‘O vevu spissu ‘o cumpagnu Bertinotti,
passa a piglià ‘o vinu, ca’ a Todi, iè veramenti finu.
Si veni a rifinà ra ‘o turmientu ro Parlamentu:
si mangia ‘e stragozzi cu ‘o tartufu e lu porcinu,
‘o cinghialettu cu nu bicchieri ri Greghettu.
Ma, mo’ ca teni l’aereu a li cumanni,
a muglieri a porta a tutt’e banni.
‘A l’isola francesi ri Quiberon s’è fattu purtà
e, cu li soldi re contribuenti, a l’infermiera faci cuntenti.
S’a avia sci cu l’ aereu ri linea, passava‘na iurnata
pi’ passà ra na cumpagnia a l’ata.
Buonu ha fattu, l’aereu ri Statu ha urdinatu,
e sopi a sta spiaggia iè attirratu.
Ra e miliardari iè assai ricircata,
ti mangi ostrichi, pesci friscu e na ‘nzalata;
tuttu accumpagnatu ra ‘o champagne
a la facci ri li cumpagni.
Caru Prisirenti, nun ‘zi usa l’aereu ri Statu
pi ti ripusà quannu ti si straccquatu.
‘Ngi voli nu picca ri crianza, si unu voli sci in vacanza,
s’ hai fatihatu pi na vita pi l’operaiu e ‘o sindacatu.
Ma, tu chinni sai ri fatia, ca nunn’hai mai pigliatu chedda via?

CHI FINA FACI ‘A C.D.L.?

Quannu unu perdi a l’eleziuni
adda fa ‘e cunti cu ‘e patruni,
ca so’ e vutanti e i simpatizzanti.
Iè colpa tua, rici n’alleatu,
-No! Risponni l’atu,
iè stata colpa tua ca’ hai sulu priricatu.
Si sciarranu sopi ‘e giurnali
ma, a Arcore so’ amici leali.
Casini voli cangià,
ma nun dici cummi fa,
a’ CDL iè firnuta, rici Follini
e a voli firnisci cu’ Casini
ca’ nun’ voli lassà Berlusconi sulu cu’ Fini.
Ignaziu La Russa ha cunfirmatu
chiarezza e lealtà cu’ l’alleatu
e nu cunsigliu ha cunvucatu.
‘O cavalieri mascaratu ancora nunn’ha parlatu,
si stai priparennu pi’ n’autunnu assai ‘nfucatu.
Forza Italia, ‘e paroli ri l’alleatu, addà pinzà,
iè nu partitu ri genti pocu priparata,
quannu a li votaziuni,’nge la chiamata,
sinni vanu ‘o mari a fa ‘na spahettata.
Pi’ cumbatti l’esercitu arcubalenu
‘ngi voli Berlusconi senza menu,
l’alleati san’à chiarisci
e ri fa chiacchieri a na firnisci.
L’organizzazioni ri Forza Italia
voli affidata a genti priparata,
ra lu Cavalieri numinata.
‘Nda sti città e sti paisi nuosti,
‘ngi so’ dirigenti ca’ nun so’ tuosti,
nun parlanu cu l’alleatu,
fanu listi scellerati pi’ fa vengi sulu a l’ati.
Po’ ‘nge Murtatella, cu’ ‘stu bellu faccioni,
ca voli tinè ‘nda caggiola a Berlusconi.
Firnili stì vacanzi, Cavaliè!
Piglia ‘o vaporettu e fa cumma a Agnolettu
e, a lu vientu svintulamu li bandieri,
facimu movi, ri la libertà, li velieri.

mercoledì, settembre 13, 2006I nostri ministri stanno esaudendo tutte le richieste degli islamici che vivono in Italia: fanno così anche negli altri Stati europei? (Informatevi) Quando metteremo il burqa alle nostre mogli?
L’ucoii (Consulta per l’Islam italiano, è statale ed è una propaggine del ministero dell’Interno, li aveva inclusi in essa e dunque legittimati il nostro, Dio lo perdoni, Beppe Pisanu) ha votato per Prodi, che elargisce soldi e aiuti per costruire moschee e scuole coraniche.

lunedì, settembre 11, 2006Prodi ha persu 'a capu, nun sapi c' adda fa e vai a sfutti e siriani, prima avia chiamatu l'iranianu, ca si era misu a riri. Stai accugliennu sulu fihuracci.

giudici ri 'mo

A JA SCI’ ‘NGALERA!
Ra criaturu cantavu ‘stu ritornellu:
Oggi è festa, la pupa iè a la funesta,
lo sorici abballava
e la ‘atta cucinava,
cucinava li maccaruni
e si li mangiava unu a unu!
Oggi, si po’dici, ca iè ‘o stessu:
Oggi è festa e Bin Laden festeggia,
lu giudici lu decretu ha enmanatu
e ‘ngalera ‘o generali ha mannatu.
Menanu bombi li fitienti re terroristi
c’ accirinu sempi e poveri cristi.
‘O giudici, amicu ‘ro terrorista,
vai a scirculà ‘nda casa ro giornalista.
Nun esisti libertà ma solu Allah!
Abu Omar nun taglia ‘e capu
picchè iè nu varivieri
ca’ stai ‘mbarennu ‘o mistieri.
Abballanu i terroristi
pi’ l’imam liberatu
e po’ generale arristatu.


domenica, settembre 10, 2006


5 REGOLE PER VINCENZO E GIAMPIERO CHE STANNO STUDIANDO

1) Quando un individuo la mattina è in grado di vestirsi da solo ha l’obbligo di provvedere a se medesimo. Se commette errori non ha giustificazioni, al massimo delle attenuanti. Si arrangi. Gli può succedere di cadere, ma deve rialzarsi da solo. Il che richiede fatica e volontà. Chi riesce nell’esercizio, e tutti ci possono riuscire, si rende conto di essere forte e non ha più paura. Solo chi si storta e si raddrizza misura fino in fondo la propria forza e chi è consapevole della propria forza vince contro ogni avversario, compreso il vizio peggiore.

2) Mai aspettarsi l’aiuto degli altri. A noi bastiamo noi. Per ottenere molto è indispensabile chiedere poco. Prendiamo la scuola: è utile per apprendere quattro nozioni accessibili ad ogni intelligenza media. Gli insegnanti sono lavoratori mal pagati e con poca voglia di aggiornarsi. E’ già tanto se ce la fanno a esaurire il programma. Non sono attrezzati a darti una cultura, alla quale, se ci tieni, devi provvedere in proprio. Con letture mirate a soddisfare le tue curiosità. Non hai alternative. Il professore non è retribuito per rivelarti i segreti della vita; strappaglieli, se intuisci che ne è depositario. Non apsettare che te li sveli.
3) L’università è un diplomificio. Non insegna a studiare né a trattenere ciò che è fondamentale. O te la cavi da te o ti perdi. Se per caso scopri che ce la puoi fare, automaticamente accendi il turbo, e chi ti ferma più. Ti diverti ad apprendere perché sai che imparare non è fine a se stesso, bensì ti aiuta a star bene, a dominare la situazione. L’ignoranza genera timidezza e desiderio di fuga; la cultura rinvigorisce l’animo come la palestra tonifica i muscoli.
4) La famiglia è fondamentale. Non è un rifugio o un luogo di cura. Semplicemente fornisce esempi che i ragazzi alla lunga adotteranno quali modelli di comportamento. Le chiacchiere non incidono. Ai genitori nessuno ha insegnato come allevare un figlio. Essi vanno per tentativi e sbagliano come sbagliano i ragazzi. Forse di più. Che fare? Darsi una mano. Mamma e papà sono persone tali e quali ai bambini, i figli. Talvolta litigano, si innervosiscono, si smarriscono. Non sono perfetti come non lo sei tu. Se chiedi loro comprensione s’impone che tu sappia comprenderli. MUTUO SOCCORSO. La famiglia sa parlare solo a chi sa ascoltare. Questi sono i valori. E l’educazione per svilupparsi in orizzontale richiede due elementi: l’amore donato e
l’amore ricevuto.
5) La politica siamo noi, non gli onorevoli e i senatori soltanto. E’ necessario conoscere il funzionamento delle istituzioni. E non è sufficiente. Occorre passione civile. Chi sa di calcio segue i notiziari di calcio,non esclusivamente le partite. Chi sa di motociclismo non è nato imparato, se ne interessa anni e lentamente matura una profonda conoscenza. La politica non è diversa. O tici butti e ne scopri i lati più nascosti o ne sei tagliato fuori. Non c’è scuola, non c’è università o famiglia che tengano. Sai cosa dico ai tuoi coetanei? Per vivere in serenità e autonomia bisogna farsi un culo così. Per non essere dipendenti, culo doppio. Poi tutto è più divertente. Gli idoli di gomma e la smania di protagonismo sono figli dell’indolenza e del rifiuto.
Coraggio giovani.

Ciascuno di noi è ciò che vuole essere.
Grande Ferrari!!!!!


O’ BILANCIU

Stu’ malirittu bilanciu ri lu Statu,
‘ni faci stà sempi senza fiatu.
‘O Polu, quannu vincivu avia rittu:
- E’ colpa ri l’Ulivu ca’ ‘na lassatu ‘o bucu! -
Chianu, chianu a ma jenghi,
senza fa mali a la sacchetta ri la genti.
Mo’ ca nu vintu chiddi ri l’Ulivu
ricinu: - O’ bucu a nu fattu loru
picchè, avia prummisu, Tremonti
lu mari cu li monti!
Pacioni e Veltroni,
Mastella e Murtatella,
a nu sempi priricatu ca’ la genti
iè sempi chiù puvirella.
Li minghiarili ri l’italiani
‘ngia nu crirutu
e a Berlusconi a nu futtutu.
Ma è succiessu ca’ a Natali,e Capurannu,
a Pasqua, e ferraustu
la genti grandi soldi
ha spisu pi’ l’arrostu.
Tutti vanu ‘o mari,
co’ motorino e o’ telefonino
a la facci ri li cumpagni e ri Prodino.

sabato, settembre 09, 2006


A SINISTRA ‘NNI MANNA IN VACANZA


Picchè Maximo ni voli fa sci nata vota in vacanza?
I ‘o ‘ssacciu e vui no!
Rutelli, a la RAI, voli piazzà a muglieri Barbara Palombella.
Quannu ‘ngera Berlusconi lu conflittu ièra assillante
ma, mo’ ca ‘ngi so’ loru, nunn’è cchiù tantu ‘mburtante.
L’ipocriti ri l’ulivu stanu facennu ‘a lottizzazioni
e a domenica in add’ à moderà a trasmissioni.
Simu turnati ‘e tiempi ‘ro papatu,
ca’ si numinava ‘o nipoti appena natu.
Bassolinu a’ ‘nguminciatu cu’ ‘a muglieri a lu senatu,
l’è ggiuta appriessu ‘a muglieri ri Mastella,
ca’ cummi prisirenti ri la giunta regionale sona ‘a campanella.
Pi contraccolpo, Bassanini à prisintatu ‘a muglieri Lanzillotta
Rivindata ministru ri l’affari regionali, senza lotta.
Accusavanu Berlusconi, ca’ sistemava l’affari ri l’amiconi
accussì fanu loru: ranu ‘o postu a li nonni senza vriogna
e a li uagliuni ‘e fanu passà pi la gogna.
Tiempu ‘ngè vulutu, ma mo’ aggiu capitu
ca a la siconda repubblica lu passaggiu nun ‘nge statu
pi colpa ri li puliticanti ca, a lu poteri, nun’ penzanu atu.
Massiminu li vacanzi ni organizza,
e a carnuvaru sciamu ‘o mari a Tropea o a Ibiza.
Quantu giuriziu chiddu cirivieddu sprizza!
L’ha tinutu congelatu, picchè a muglieri
ra mangià, a lu sfatihatu, sempi l’ha datu
finu a quannu deputatu nunn’è rivindatu.
E vui fatiaturi ri la sinistra
pi fa fora a Berlusconi, a Fini e a Casini
a ti vutatu e manichini.
I mi pigliera a scikaffi tutti e matini.


.
L'AVANA (Cuba) - Fidel Castro migliora di giorno in giorno. A rassicurare sulle sue condizioni è stato lo stesso presidente cubano, come riporta il quotidiano Granma. Castro ha spiegato che si sta riprendendo bene dall'intervento all'intestino cui è stato sottoposto qualche settimana fa. «Il peggio è passato», ha detto. Il lider maximo ha però rivelato di avere perso 19 chilogrammi.QUANT’ E’ BRUTTA LA PRESUNZIONE E L’ARROGANZA…
QUANT’ E’ BELLA LA CORTESIA E IL RISPETTO.
( non ‘ è in moliternese perché sono molto amareggiato)

Spesso, al ritorno dal mare, si raccontano le (dis) avventure che sono capitate a ognuno di noi.
Sono piccoli granelli di sabbia negli occhi. Le località di mare, si sa, “vivono” per tre mesi e, poi cadono in letargo, come succede pure ai paesi di montagna. Infatti, con il rientro degli studenti e delle famiglie, che ancora hanno casa, queste perle si rianimano di “motu propriu” diventando fucine di manifestazioni. E’ lodevole lo sforzo degli organizzatori guidati e consigliati da persone che hanno dedicato una vita all’educazione, purtroppo sono pochi. I più vivono in continuo conflitto con il loro Paese, criticano tutto, ma non si schiodano dal marciapiede.Però, come in tutte le fiabe, c’è l’eroe e l’antagonista. La guerra tra il buono e il cattivo. Vado al minimarket e vedo che la cassiera è stizzita verso un’anziana alla cassa. Sotto voce dice: -Ma quannu voli arrivà settembre, e chisti sinni vanu!-. Mi avvicino, aiuto la signora a riempire la borsa della spesa e poi dico educatamente due paroline alla gentile cassiera. Arriva il proprietario e mi lamento anche con lui, il meschino mi apostrofa dicendomi che noi pretendiamo molto e che non siamo obbligati ad andarci. Ci guardiamo in faccia con altri villeggianti, sorridamo e andiamo via. Tre tedeschi ordinano la colazione chiedendo le varie qualità di paste esposte, la proprietaria risponde in una lingua incomprensibile anche a me, gli ospiti non capiscono e chiedono altre delucidazioni, la risposta:” E che dianime!Se non capiscono perché non se ne stanno a casa loro!” Ma non è finita, i tre si siedono al tavolino fuori e chiedono tre cappuccini. I cappuccini vengono appoggiati sul bancone senza dire nulla. Dopo pochi minuti la proprietaria si rivolge ai turisti a voce alta: “ Ma non pensate che ve li porti al tavolino? In Germania mi hanno trattata male!”
La finisco qui perché l’elenco dell’arroganza è molto lungo. Succede anche in montagna. Una mattina uscendo dal bar, dopo aver preso il caffè con i soliti amici, commentiamo qualche decisione del governo. Ci sono i pro e i contro. Civilmente ognuno interviene, dichiara la sua idea, ascolta l’avversario….A un certo punto uno degli astanti, non so perché, apostrofa l’altro con un discorso che scende nel personale. Non c’entra nulla con la discussione che, (il) logicamente degenera in una discussione accesa. Quindi ognuno se ne va per i fatti suoi. Quello che mi ha rammaricato è il fatto, che succede spesso. Quindi mi chiedo: ” Siamo insofferenti all’avversario politico? Noi soli siamo i portatori della verità? L’altro è ottuso e non capisce niente? Io so, l’altro è ignorante”. Allora a questo punto l’arroganza si tramuta in presunzione…non c’è più rispetto! Allora a che serve organizzare manifestazioni, convegni…quando quello che fanno gli altri è cattivo e quello che faccio io è buono? Amici miei, questo è l’anticamera dell’isolamento e della chiusura, del non sapersi confrontare perché, forse, non si è più abituati al confronto. Allora istituirei un concorso per la prossima estate: “ PREMIO CORTESIA”. Buon anno a tutti, a chi è cortese e a chi lo diventerà.

giovedì, settembre 07, 2006


UAGLIU’…CHI CASINU! (25/07/06)


Rici a ‘o cumpagnu cu’ l’amicu diessinu
ca’ Berlusconi facia sulu casinu
e ‘o voto ri fiducia circava ogni matinu!
Ma ‘stu cuvernu,
ca mancu a legislatura ha cuminciatu,
o voto ri fiducia à subbitu circatu.
‘Nda la Repubblica ‘ngi so novi (9) talienti
ca ‘a missioni nun vonu vutà
e a Napulitanu a nu fattu arrabbià.
‘O Prufissori iè giutu
a Pusitanu e a Maiori
pì si fa cunsiglià ra lu priori.
‘O cirivieddu è ‘ssirrutatu,
l’alleatu questurinu
contro l’indultu ha scioperatu!
‘A colpa nunn’è a loru:
ri stu grandi cavrruaroni,
lu uai l’ha cumbinatu Berlusconi
ca’ nunn’à vintu l’elezioni!
Ma chi ha crirutu a li barbagianni
teni ‘a colpa chiù granni.

P.S.- I numm’aspittava ca ‘o PRISIRENTI Napulitanu
ricessi a li compagni e a maggioranza
paroli ri rimpruoviru e lagnanza.

‘O CUVERNU (DEI)…PRODI CUCCHI’ STAI?


O’ capu iè ‘giutu ‘o G ottu
e ha fattu ‘o primu bottu.
Tutti raccordu cu’ Israele
sulu iddu ha parlatu a l’infedele.:
-Li suldati, ra stella ri Davide liberati
e firnitila ri minà li razzi ‘ndiavulati! -
Si so uardati ‘mbacci l’amici
‘mbazzati e nu’ sapiaanu chi dici.
Israele faci a uerra
pi si tinè nu’ piezzu ri terra.
Scennunu ‘mienzu a chiazza i pacifisti
contro ‘a uerra re sionisti,
ma nun sapinu, i poveri illusi,
ca’ l’infedeli so’ curiusi!
Pi’ loru, acciri o’ sionista,
iè ‘na felice conquista.
Femmini, latte e mele (miele)
l’aspettanu ‘ndo Paravisu
pi’ ogni figliu r’ Israele accisu.
O’ pinsieru miu iè n’auriu a Israele
ca’ scunfiggi o terrorista
picchè puru nui tinimu
‘nda casa o’ mussulmanu
cu’ a’ scimitarra ‘mmanu!
O’ pacciu ri l’iranianu
ha minacciatu ‘o munnu sanu;
e a’ bomba voli minà
pi’ la grannezzi ‘ro granni Allah!

...ARRETU PERI


Quannu, dov’a Giuvanni scija Bersani,
tutti li vattianu ‘e mani
picchè ricia a Tremonti
ca’ nun sapia fa li conti.
Ballarò è ‘na trasmissioni
c’ avia roi funzioni:
una era chedda ri fa parlà
pi’ menz’ora l’opposizioni;
‘a seconda era ri metti
‘ndo ‘mbarazzu Buttiglioni.
Mo’ ca cumanna Bersani,
ca’ li buchi avia chiuri,
tre decreti a matina à fattu,
tre decreti a sera à sfattu.
Iè scuppiata a malatia ri ron Abbondiu!
Cu’ lu fermu ri li tassisti e re penalisti,
e osci chiddu re farmacisti,
arretu peri à fattu
o’ ministru ro’ misfattu!
Pi’ giunta si so’ sciarrati
Pacioni cu’ Veltroni.
‘O sinnicu, iè intervenutu
pi’ fa l’accordu cu e convenuti.
S’ è risoltu lu grandi problema
ma ‘o mussu à misu
Veltroni cu’ D’Alema.
Quannu ‘negera Berlusconi
e a benzina aumentava,
‘a sinistra e girotondi organizzava;
mo ca’ a benzina iè arrivata a unu e quattu
nisciunu si auza e getta n’agghiattu.
Dov’à Floris avianu rittu:
“Cu li spesi a ma firnisci”!
A’ nu cuminciatu peggiu ri prima:
chi voli soldi po’ personali
chi li voli pe’ staminali.
Ri ‘nu dicasteru na nu fattu tre
e ri poltroni ‘na nu mesi cientu e trè.
A n’accuntità e generali
ri l’armata Brancaleoni
ca’ duranti a campagna elettorali
anu fattu a’ parti ri lu leoni.
Genti ri sinistra,
mi rispiaci ri vo’ dici,
picchè fra rui o tre misi,
simu tutti senza turnisi.

Cose ei scola

A PUBBLICA (D)…ISTRUZIONI

Tutti so’ in vacanza,
maestri e prufissuri,
sturienti e criaturi.
Sulu Giuseppe Fioroni,
o ministru ra Pubblica Istruzioni,
iè in gran fermentu
pi’ fa cangià a leggi ro’ Parlamentu.
Ro’ fuocu sacru è statu invasu
pì cangià a Riforma ca’ tinimu ancora sotto o’ nasu.
‘U tutor iè statu eliminatu
cu’ bona paci ro’ sindacatu.
Cu lu stipendiu aumintatu
li maestri so’ stati accuntintati,
fastiriu nun’si na nu pigliatu
e ‘o registru ‘mbiancu anu cunsignatu!
Lu ministru cattolicu praticanti
iè divintatu amicu ri li mali faticanti.
‘O miericu, addittu ca’ nu’ usa ‘o bisturi
ma, co’ giraviti, sistema ‘e prufussuri e i criaturi.
So’ trent’anni cha stavu ‘nda scola
e mai avia vistu ‘na riforma
ca’ roppu picca sinni vola!
I pensu sulu ‘e poveri sturienti e criaturi,
ca so’ trattati cummi pisaturi
ra’ maestri e prufissuri,
ca’, o’ votu e o’ giurizizu ancora ranu,
senza sapè chi ‘uaglioni ‘nnanzi anu.
Avianu rittu a nu’ sturenti diplomatu
ca’ nunn’era buonu pi’ fa ‘o laureatu.
A l’ Universsità, ‘o giovani iè giutu
e,110 cu la lodi à avutu.
‘O prufissori, ‘nunn’a voli l’ innovazioni:
addà sturià pi’ migliurà ‘a preparazioni.
A 40 o 50, nun so’ assai l’anni
pi’ t’assittà sopa a li scanni.

mercoledì, settembre 06, 2006

PRODI…ARRAFFA TUTTU!

CHISTI SO’ NUMERI:
‘O cuvernu potessi puru rebbuli,
zuppicanti ‘ndo Parlamentu
ma, pi’ si piglià li poltroni, iè nu purtentu.
‘Nda ottanta iuorni aggià spustatu 123 siggiuleddi,
aiutatu ra la margherita (43),
si stanu mangennu ‘o pipu cu’ e frittuleddi.
L’affari ra banca Intesa e San Paolo Imi
iè statu nu matrimoniu cu li cimi.
Po’ ‘ngi so’ l’amici fidati ca’ vanu aiutati:
‘O patroni ra Telecom, ProveraTronchetti
teni tanti ri chiddi riebbiti,
ca ‘e cambiali si pesanu a etti.
Aggià sistimatu amici e compagni,
e all’ allihatu ‘e briciuli l’ha lassatu:
‘mo, sientimu tutti li lagni.
Si stanu pigliennu tuttu ri la Rai
e Dilibertu s’incazza cu D’Alema, ca’ niente li rai.
Iè spuntatu nu fugliettu traritori
dovi ‘ngeranu ‘e nuomi ri li nuovi direttori.
‘O navigatori riri, i pensionati anu fattu ‘e telefonati
e Capezzone, ha minacciatu ri fa nu fucarone.
‘Nda na giusta democrazia, lu conflittu r’interesse
si risolvi privatizzennu ‘a Rai stessa.

martedì, settembre 05, 2006


MENU MALI….

Menu mali ca’ e vacanzi so’ firnuti!
Nunn’i pozzu ‘cchù ri senti griri e accelerati
ri motocicletti e ri ‘uagliuni ‘mmbriacati.
E cafuni ‘ngi so’ stati sempi,
ieri, sott’asceddi puzzavanu ri surori,
osci teninu o cellulari e ‘o climatizzatori.
L’aperitivu ‘nno ranu ‘a buttiglia e ‘a lattina
lassati ra ‘e uagliuni ogni matina.
‘A musica ‘re cellulari a sienti a ogni ora
picchè, sti giuvini, ‘a zita si la trovanu
muvennu ‘e descita ri la manu.
‘Ndo Sud ‘nge ancora ‘o squallori
e, ‘o giovani ca si ribbella,
‘ndo cauzoni si metti a catinella;
si metti l’anieddi a li narici,
si faci a cresta viola, e co’ fumu sinni vola.
Nui scuntamu anni ri sudditanza,
ca’ iè ‘na malatia contagiosa,
ti piglia lu nervosu ‘nda la panza.
A ‘ma firnisci cu’ ‘e laminteli
e r’aspittà ‘a manna ra ‘ngieli.
Prima ‘ngera Colombo e Scardaccioni
ca’ prumittianu ‘o trenu e la stazioni;
‘mo ‘nge ‘o re ri Ceppaloni
ca teni ancora sotto ‘o scikaffu lu terroni.
‘A cosa ‘cchiu ‘mburtanti ra sudditanza iè la LAGNA!
Iè divintata ‘nu mistieri, quasi ‘na prufissioni
‘nda tanti seculi ri turmienti e ri passioni.
Populu ri Terronia, ‘a capu auzati
e co’ giuriziu ca’ tiniti l’ingegnu ruvigliati.
Parassiti na nu chiamatu,
ma, ’vvrazza e soldi, a Milanu sa nu purtatu,
e, ‘o sangu pi’ tant’anni na nu sucatu.
Amu fattu granni ‘sta Nazioni
cu la bona razza ri li terroni.
Lassati perdi li puliticanti,
ca’ pi’ campà, ri prummesi, na nu fatti tanti.
‘O uai, iè ‘ngumingiatu
quannu, a Villammari, Pisacani iè sbarcatu
e, quannu a Teanu, si reziru ‘a manu!

Il Meridione è l'area che più di ogni altra ha subito gli effetti devastanti del clientelismo politico. In giorni in cui le cronache sembrano togliere al nostro Mezzogiorno nuove possibilità di crescita, torna evidente il fatto che non può esserci autentico sviluppo finché durano realtà di intervento pubblico. Il rischio è che una nuova generazione imprenditoriale resti un sogno fino a quando gli impieghi pubblici continuano a distogliere i giovani dalle attività più produttive.
Quella meridionale è un'emergenza che può essere affrontata solo riducendo quello Stato che è anche all'origine della collusione tra mafia e politica. Eliminando quel clientelismo elettorale che ancora illude i nostri giovani, che purtroppo si vedono svanire quei pochi posti a disposizione a favore di signore che invece di andare verso la pensione si sono avviate al modo del lavoro (sic!). Come può allora questo governo dichiarare lo sviluppo, quando poi inizia la legislatura attaccando con i panzer il mondo produttivo? Misteri della fede (di sinistra). Le ultime notizie sono che PRODI è in conflitto con Sassolino e la Jervolino. LUI vorrebbe affogare il Sud con un mare di soldi gestendoli da Roma, mentre il DUO vorrebbe gestirlo lui. Cioè continuare a sperperare i nostri soldi per far arricchire a…. ditelo voi. Questa volta, se è vero, faccio il tifo per LUI.

…A MI, VENI RA RIRI
Avianu rittu ca’ nun si faci ‘na leggi pi’ chiuri a vocca a Berlusconi,
ma cheddu ca’ stanu priparennu iè giustu pi si livà ra ‘nanzi lu musconi.
Li boiardi so’ capaci ri tuttu, pi’ eliminà ‘o distruttori rà democrazia,
i partiti, a Telese, so’ a consultu pi’ decidi sa a n’ appicà o na a fa suicidà.
Mo’ iè arrivatu lu mumenti ri fa fora l’eccellenti,
tre manovri a tinaglia pi’distruggi ‘a canaglia:
leggi nova sopi ‘o conflittu r’interessi,
agggiustamienti vari a favori ri li giudici valenti
e modifica ra tivù, picchè a Gasparri nun’ a vonu ‘cchiù.
Puru qualcunu ri l’amici ri Di Pietru à dittu ca’ sta leggi iè fitenti
e cu’ chiddi ro centro-destra nun a’ vota ‘ndo Parlamentu.
Prodino, a l’elettori avia tranquillizzati, ‘a manovra chiangi nun’ vi faci.
Avia rittu a verità!
Mo’ ni faci sulu riri pi’ quanti voti à cangiatu la scrittura
sopi ‘a leggi ra finanziaria e ri la fattura.
‘O bucu ‘ndo bilanciu avianu truvatu, ma finu a mo’ nun ‘ge statu,
a li tassisti anu fricatu picchè ‘e licenzi nunn’ anu aumintatu.
‘O pacioni ri Veltroni ri l’accordu s’era prisciatu,
ma finu a mo’ nienti iè cangiatu.
Li tassisti l’anu già capitu
e sottobanco fanu ‘o viaggiu senza paà lu pedaggiu.
‘E pinziuni vonu tuccà, li cortei nunn’è vonu fà
e ‘o sindacatu cu a fauci e Mastella rici: lassamu stà.
Nu cunsigliu i vi ravu: ritirati ‘e soldi ra la banca,
sotto ‘o mattoni l’ata ammuccià, cu’ e cuntanti atà paà.
Simu turnati ‘e tiempi ri l’inquisizioni ca’ fanu a tutti ‘e perquisizioni.
Cu nu clic sopi ‘o computer venino a sapinu tuttu,
ra la posta, ra la finanziaria e ra la banca
si fanu rici ‘e soldi ca’ mu spisi pi’ ‘na casciapanca.

lunedì, settembre 04, 2006


Pila (PG) Piccantissima, “Passaggio” tra Lucania e Umbria:
Incontro tra storia e gastronomia e folklore. Dal 01 settembre al 10 – 2006

Ecco che l’Associazione Lucana in Umbria, dal 01 al 10 settembre collabora con l’Associazione Dilettantistica Pila Calcio e l’Associazione Famiglia Perugina, proponendo un incontro di storia, gastronomia e folk della terra lucana.
L’evento prevede un incontro storico culturale delle due regioni curata da Francesco Meschini Presidente dell’Associazione Famiglia Perugina e per la Basilicata dall’Amministratore dell’A.P.T. Mario Trufelli.
Per la gastronomia “Piccantissima” vedrà all’opera lo Chef Leonardo del Ristorante “Pietra del Sale di Avigliano (PZ) che vi delizierà con una cucina talmente ricca di tradizioni culinarie.
La Basilicata è una terra talmente ricca di tradizioni culinarie che offre molto dal punto di vista enogastronomico. Fiore all’occhiello della regione, la cucina lucana è tradizionalmente una sapiente unione di prodotti semplici e genuini, lontana dalle sofisticate elaborazioni della cucina moderna.


Pila (PG) Piccantissima, “Passaggio” tra Lucania e Umbria:
Incontro tra storia e gastronomia e folklore. Dal 01 settembre al 10 – 2006

Ecco che l’Associazione Lucana in Umbria, dal 01 al 10 settembre collabora con l’Associazione Dilettantistica Pila Calcio e l’Associazione Famiglia Perugina, proponendo un incontro di storia, gastronomia e folk della terra lucana.
L’evento prevede un incontro storico culturale delle due regioni curata da Francesco Meschini Presidente dell’Associazione Famiglia Perugina e per la Basilicata dall’Amministratore dell’A.P.T. Mario Trufelli.
Per la gastronomia “Piccantissima” vedrà all’opera lo Chef Leonardo del Ristorante “Pietra del Sale di Avigliano (PZ) che vi delizierà con una cucina talmente ricca di tradizioni culinarie.
La Basilicata è una terra talmente ricca di tradizioni culinarie che offre molto dal punto di vista enogastronomico. Fiore all’occhiello della regione, la cucina lucana è tradizionalmente una sapiente unione di prodotti semplici e genuini, lontana dalle sofisticate elaborazioni della cucina moderna.

Manifestazioni di fine estatePerugia, Piazza Nuova di Fontivegge, Gran Concerto con Sax Ensemble del Conservatorio “DUNI” Matera.
L’orchestra “Sax Enseble Duni”, formata da 16 Sassofoni, un pianista, un chitarrista, un contrabbassista ed un percussionista (Formazione pressoché unica nel panorama musicale internazionale), sotto la Direzione del Maestro Nunzio Locantore.
Nasce nell’ambito del Conservatorio di Musica “E. R. Duni” di Matera con l’intento di far conoscere ad un pubblico più vasto la letteratura originale e non, scritta per questo tipo di formazione.
Un gruppo ricco di Solisti di fama nazionale che, dall’interno delle varie sezioni dell’Ensemble, emergono per dare via a momenti d’accattivante atmosfera.
Chi ha ascoltato le loro esibizioni non è più stato in grado di toglierseli dalla testa, dagli occhi e dall’anima. Perché i componenti del Gruppo Sax Enseble del Conservatorio “Duni “ di Matera sono degli eccellenti musicisti geniali, raffinati e unici nel loro ambito si unici perché ascoltare insieme quindici sassofoni è cosa unica.
La loro musica intensa e dolcissima, capace di cancellare agli ascoltatori i pensieri e le ansie della vita quotidiana, proprio come una dolce seduzione.
Sono questi i motivi della continuazione degli scambi culturali tra le regioni di Lucania e Umbria, l’Associazione Lucana in Umbria propone, il 31 agosto 2006, dopo l’adozione di un monumento nel comune di Melfi, la mostra convegno sul brigantaggio postunitario a Perugia, la trasferta in Basilicata di artisti tifernati, la mostra fotografica del film “Io non ho paura”, le diverse presentazioni di opere letterarie come quelle del Premio Campiello Raffaele Nigro, Albino Pierro grande poeta dialettale, le poesie di Rosanna Mannini, Mario Trufelli con l’opera “L’Ombra di Barone”, il Convegno su Carlo Levi, le partecipazioni a Perugia con diversi gruppi folk per Perugia Tenera è la Notte, Incontri tra i rappresentanti delle due regioni, la proiezione del Cinespettacolo “La Storia Bandita” che racconta l’epopea del parco della Grancia, con le lotte di insorgenza del 1799 e del 1861. Il trasferimento in Basilicata (Melfi) del Corteo Storico di Ripa e di un gruppo di infioratori di Spello, un tour di lavoro e studio in molte città umbre di studenti di Potenza per stage in aziende, promozione turistica da e per l’umbria.

Il Presidente
Raffaele Nigro

Taxi
‘A TAXI TASS ( 25/07/06)

Li cienti iurni so passati
ca’ lu cuvernu n’ha già tartassati.
A li tassisti ca’ votanu sia a destra ca’ a sinistra,
li stai livennu la minestra.
Una, rieci, cientu licenze tutti li ponu avè.
Ma i rinari dove ‘e piglia
nu tassista ca teni famiglia?
‘Ngi penza ‘a cooperativa ca si l’accatta!
Accussì j’è avvinuta ‘a rivoluzione liberale
a la facci ri l’etica professionale.
Chi paa sempi j’è ‘o puvirieddu
ca’ ‘mmanu nun teni mai
‘o manicu ri lu curtieddu.
‘O figliu c’aspetta ri piglià ‘o postu ri l’attani
vaj a fa l’autista ro ministru Bersani.
Li griri ri li tassisti so’ arrivati
a Montecitoriu e ‘o capu
ha chiamatu ‘o consultoriu;
Lanzillotta nun si la piglia,
Bertinott’ si meraviglia,
e dici: chistu j’è nu conflittu,
j’è nu mumentu bruttu.
Buttiglioni ha ribaditu ca’
pi’ l’impresa ri famiglia
è nu grandi parapiglia
A storia ’è sempi chedda:
‘nge chi pensa a fatià
e chi pensa a tassà.

PetroccelliFIRDINANDU ‘RI LA ‘ATTINA
‘I vulera sapè chi ti passa pi’ la menti
quannu viri passà tutta stà genti!
‘O granni miericu, ca era attanita,
dov’ a la nonna ti purtavu
ca cu li sciarri e li griri ti educavu:
scisti allegru e vispu cumma a chè!
Turnasti amaru e tristi
e t’inchiosiru cu e seminaristi.
Tu, ca rivintasti ‘o giurnalista ri li guerri
a Custoza scrivisti tuttu ‘ra crudeli battaglia,
viristi ‘e suldati muorti accatastati
cumma balli ri paglia.
‘E sciancati e li mutilati,
‘a morti liberatrici priavanu:
chiddu straziu, chiù nun suppurtavanu.
Tu, ca scisti ‘o Primu Parrlamentu,
nunn’ai avutu né gloria e né ricunuscimientu.
Lu populu ingratu
attaccatu ‘a la zimarra ri lu clero,
mancu ‘o piedistallo t’à cangiatu
quannu ‘nda villa ta nu spustatu!
Pi’ la storia e pi’ la cultura
nun ‘ngi potessi chiusura.
La genti addà sapè
ca’ nun ‘ngera sulu o papa o’ sulu o’ re.
Pi’ la rivoluzioni ti sciarravi cu’ Mazzini,
ma cu’ Sant Just sturiavi ‘na Nazioni
senza l’aiutu re garibaldini.
Si ti guardu ‘nda st’uocchi fieri
mi pari che iè succiessu ieri
mentri l’è cantavi a li Burbuni
e ro Parlamentu li sfrattuni!
R’impruperi, inghivi lu fogliu
pi’ li malifatti e l’imbruogliu.
Tu ca parlasti cu Camillu,
cu’ Ricasuli e Buttazzi
si ridottu a piglià ra’ li palummi
e ra’ li ‘ngrati li mirdazzi.
I vulera sapè chi ti passa pi’ la menti
quannu viri passà li catto-comunisti
sott’ o vrazzu ri li social-democristi!

Brancaleone


L’ ESERCITU RI LA SALVEZZA (ovvero l’armata Brancaleone 15/07/06)

So’ arrivati o’ cuverno 100 iurni fa!
Avianu prummisu cangiamienti senza aumienti.
Pi’ la genti è stata ‘na grandi gioia
‘ca ‘na nu mannatu a casa
lu grandi boia!
‘O matinu unu rici ‘na cosa,
a sera rici ca nun ie veru.
A’ manovra fiscali stanu sturiennu
pi’ fa virè l’efficienti ri ‘stu cuvernu.
Puru Eugeniu ha usatu paroli ri fuocu
pi ‘stu cuverrnu ca teni a Dilibertu, Lussuria,
e Carusu ca ‘ra libertà nun fanu buon usu.
‘O Prisirenti Napolitanu, nun l’arraccumannatu atu:
nun distruggiti chiddu ca’ fattu l’atu,
‘a sciarratu l’opposizioni
‘ca nun facessiru tante ostruzioni!
‘Ndè cientu iuorni tante so’ ‘e cosi ra fa,
ma anu pinzatu sulu a cancillà:
la leggi Biagi la vonu strazzà,
lu grandi bucu nunn’o vonu fa,
ri lu ponti nun ‘nni parlamu,
e sempi ‘nnuretu a l’ati nui ristamu!
A li tassisti a nu fattu ‘ngazzà
‘e pinnula, però, ‘da putea te può piglià,
e chesti so’ stati li priorità!
‘Na cosa anu saputu fa:
ra la grazia o’ terrorista
ca mancu l’avia chiesta!

'O MAESTRU


O MAESTRU GRIDDICIEDDU

Giuvanni Petrocelli, ‘o chiamavanu griddicieddu
picchè era cumma a ‘nu griddu,
si muvia sempi,
schirzava e pazziava ‘cu e uagliuni.
E’ statu ‘o maestru mio!
Ni facìa sturià, ni facìa virè e filmini
re farfalla, ri li chianti e ri Mazzini.
Faciamu a uerra ‘pi ‘gi a piglià,a casa sua,
a machina, ‘o treppieri e e o tiloni.
‘Nu iurnu ni feci purtà ‘na pennula r’uva
e ni feci fa ‘o vinu ‘da la scola!
Chi maestru ca era!
Puru iddu ni rava ‘e bacchittati, cumma a lati,
ma mica a ciutaria! Li rispiacia!
‘Na matina nun ‘o viriamo arrivà,
addummannemmu a Rucchinu ‘o bidello
‘ca ni risposi ca si era accapputtatu
‘o Canciddoni ‘co ‘a lambretta
Viristi li zumpi picchè nu’ faciamu scola!
N‘imbarava e cunti e nui nun’accurgiamu,
chi maestru ca era!
Natu matinu, roppu ‘ca via zappatu a vigna,
venne a scola mienzu ‘briacu!
Sintivi li griri ‘co a bonarma ri Vicienzu o Racchiettu
ca si mittia l’agliu sopa e mani ‘pi nun si fa mali
quannu li rava cuà bacchetta, sintivi la puzza!
Quannu passava ‘nnanzi a putea ‘ra attanima
li ricia sempi ca ‘ma via piglia a cauci ‘ngulu
picchè nu vulia sturià!
Chi maestru ca era!
N’annu ni purtavu ‘e scavi ri Grumentum‘a pieri!
Ni feci virè ‘o teatru e certi cosi antichi
‘ndo casinu ri levuna ro uardianu,
fecimu colazioni e ‘pi l’una turnemmu a casa!
‘Nda quinta elmentare ‘e signali stradali ni ‘mbaravu
ni feci vesti ra vigile, e ‘o campu e ni purtavu,
cu nu cappieddu ‘ncapu e na fascia ianca,
simbravamu ‘na grandi banda!
E po’…vi ricurdati a Carnuvaru?
Cu na mascikara ‘mbacci ni purtava
o Seggiu, o Urtoni e a Tirnità,
e ni facia rici e strufetti cumma a Demetriu!
Chi maestru ‘ca era!
‘Mo è muortu, ma i ‘mo ricordu sempi! Ni vulia beni!
Quannu maestru rivindai e‘na cosa ri scola
l’addummannava mi ricia sempi:
- Andò trattali buoni e criaturi!
Nun ‘ngè figliu di scarparu o zappatori,
ri miericu e fraricatori,
so’ uagliuni ca’ vonu ‘mbarati!
Maè… avivi ragioni!

domenica, settembre 03, 2006

Cose di Sinistra‘E CIUTARIJ ‘RA SINISTRA (14/08/06)


Ati saputu l’utima?
A signora Menapace, co’ fazzulettu arcobalenu ‘nganna,
‘nda l’Afghanistan e forestali e i finanzieri manna.
Avia rittu ca finu a roppu ferraustu si stava cittu,
ma pi ’a disgrazia nosta sinn’è ‘nzuta cu sta proposta.
‘E talebani e a droga si cumbattinu cu ‘e cuntruolli ra finanza
e l’alberi ra chiantà pilli ienchi ‘a panza.
‘O papaveru malirittu co’ mais o voli cangià
e, a finanza, e bulletti addà timbrà.
I penzu ca’ a uttant’anni passati, unu avera capisci
ca ‘ndo Parlamentu nunn’ avera scì.
Amatu, pi accogli e voti, riala cing’anni a li musulmani,
lu sinnicu ri Padova faci ‘o muru e auza li mani,
‘e spacciatori ringrazianu ‘o cuvernu pi’ li dosi ca’ a na venni.
‘E girotondi so’ firnuti, CarusO e Agnoletto si so’ ammututi.
Prodi, ri l’entrati tributarie, s’è prisciatu
ma nunn’à capitu ca lu meritu
iè statu ri lu cuvernu ca’ a casa anu mannatu.
Sta dichiarazioni, l’avia fatta appena scisu ra bicicletta,
ma mo’, ancora nun sapimu l’esitu ri l’esami ra fialetta.
Iè arrivatu ferraostu, e ri l’Italia nisciuni si fida
e Murtatella riri cu’ Mastella.
Berlusconi s’è arrabbiatu
picchè Prodi, ri sci sopa ‘a bicicletta, nun faci atu.
Addirittura, Cossiga l’ha cunsigliatu,
ri rivintà, ri l’ integralista l’alleatu.
Iè cumma a campana mienzu e suoni,
e suldati a cumbatti à mannatu
facennu ‘o cuntrariu re dichiaraziuni
prima ri l’eleziuni.
Mo’ ‘a tassa sopi ‘a paci voli metti
pi’ finanzià e suldati cu’ l’elemetti.
Po’ ‘ngi so ‘e cumunisti a tiempu persu
ca’ ricinu: - ‘O suldatu italianu
nu colpu nun addà sparà e ra ‘o terrorista
saddà fa ‘mbilà!
Ammì nun mi fanu riri cumma a vui
picchè i musulmani,
roppu ca’ a Lepantu piglieru e suscelli,
ni vonu scannà cumma agnelli.
Però, chiddu ca’ mi faci riri, iè Bertinotti,
ca’ cummi prisirenti ri la Camera,
à mannatu a lu boia, aurij e felicità,
ma chiddu stai ‘cchiù raddà ca’ ra accà.
Facitivi nu buonu ferraustu,
sciati o Sirinu a mangià l’arrostu,
cu l’amici facitivi ‘nu bicchieri ri vinu
picchè a ottobre ni fanu ‘o c….finu finu.

Prodino
PRODINO SCIOCA A FA’ O SOLDATINO


Quannu i ‘era criaturu sciucavamu a uerra,
armati ri spadi e ri lanci cumbattiamu a Serra.
Ni prisciavamu quannu unu abbuscikava
e, a casa, chinu ri luvuri si ritirava.
Puru osci Prodinu voli siucà cu’ Massiminu,
‘nda vicchiaia volinu fa ‘e generali
picchè l’ Onu, à pinzatu, ca’ fossiru leali.
Ma iè succiessu cumm’a l’elementari
quannu si nomina ‘o capuclassi:
‘o cchiù casinista riventa Mata Hari.
Lu faccioni ri lu capu, ri la boria già iè chinu,
gia so’ pronti pi’ la partenza,
ri lu sionista, a na firma ‘a viulenza.
Lu terrorista, ri li razzi, faci a’ raccolta
cu l’aiutu ri l’iranianu e ‘o sirianu lli rai ‘na manu.
Ma ri l’ ati cullihati nun ‘zi veri la bandiera,
o’ francesi, ca’ vulia o’ cumannu ro’ contingenti,
nun dici ‘cchiù ca’ a missioni iè urgenti.
I tedeschi si so’ ammucciati,
aspettanu, ri lu russu, l’inviati.
E sciuochi ca’ faci Murtatella so’ assai pericolosi
iè na’ missioni ca’ ‘ndo cuvernu li crea n’apoteosi.
I nunn’aggiù capitu ‘a simpatia pi’ e terroristi
e l’odio ca’ teninu pe’ sionisti.
So’ rui populi ca’ lla ma fafà ‘a paci:
nui a ma’ aiutà senza se e senza ma.
Stà genti italiana, ca’ faci ‘o tifu po’ terrorista
pinzessi, si pi’ casu, ‘nu picciulatieddu l’arrivessi ‘ncapu.

E uagliuni

…E UAGLIUNI

‘O vì, ‘nguminciamu nata vota!
Stai sunennu ‘a sirena!
Auzatti, fa ‘mbressa, mangia
Ca stummatinu ‘ngumincia ‘a scola!
Cummi si stava buonu senza ‘sti laminteli
sti griri…e po’ tutti sti libri, quaderni, matiti
culuri, bacchittati sopa a li mani,
scrittu a casa e interrugaziuni a scola.
Senza paci, scrittu e bacchittati;
bacchittati e scrittu.
Pizzuli ra mamma e cauci ra tattu!
Parianu ‘na capu sola:
tattu, mamma, ‘o preside, ‘o direttore, ‘a maestra
e ‘o prufissori: tutti raccordu
ti fanu virè o sturiu cumma ‘o pani
e ti ricinu: mangia e tu a ia mangià.
A cuccagna iè firnuta:
iurnati sani ‘o campu a giucà,
simu stati a Maglia a fa ‘o bagnu,
natu ‘no faciamu a Sciaura
picchè eramu chjini ri polveri.
E ‘mo, accussì ti fai ‘a scesa
di Santa Croci
e ti mitti a sturià ‘pi nannu sanu, sanu!
Sant’ Antonio, aiutami tu!